En Walk & Talk för hälsan

Två kvinnor står utanför en kontorsbyggnad.

I takt med att Corona-viruset ökar i Malmö, behöver vi se över och utveckla våra arbetsmetoder för att coronasäkra vårt arbete, samtidigt som vi fortsätter att hålla en hög kvalitet i allt viktigt arbete som utförs ute på skolorna. Vi utvecklar vårt arbete med elevernas hälsa och lärande i fokus.

Kreativa möten och fördjupande samtal

Under våren har vi utvecklat vår kompetens att ha digitala möten. Jag har deltagit i Teamsmöten, där jag blivit överraskad över hur väl den digitala formen fungerar för att få till effektiva möten. Vi har haft fysiska möten, där en eller flera deltagare varit med på länk. Jag har också deltagit i utbildningsdagar där den digitala formen fungerat väldigt bra. Vi utvecklar och vi lär.

Som psykolog, där mötet, kommunikationen och lyssnandet är några av våra främsta arbetsverktyg är dock inte alltid den digitala formen optimal. Sedan i våras har jag alternerat digitala möten med ”walk and talk”, när så varit möjligt. Walk and talk-möten lämpar sig bra för möten och samtal, där man är två eller tre personer. Det är en bra mötesform för att fördjupa diskussioner och tillsammans lösa problem.

Frisk luft och fysisk aktivitet ökar kreativiteten

Det finns tydliga kopplingar mellan rörelse och kreativitet. Blodflödet i hjärnan ökar, vilket stimulerar nya tankar och resonemang. En promenad i grönska har lugnande effekt. Att promenera runt i området kring skolan kan ge nya perspektiv och en förståelse för elevernas vardag. Dynamiken mellan de som samtalar skapar förståelse och ger nya förutsättningar för samarbete.

Uppföljningssamtal och fördjupat lärande

Walk and talk-mötet fungerar väldigt bra som uppföljningsmöten i arbetsprocesser som är igång eller för att planera förändringar utifrån nya förutsättningar. Medarbetarsamtal kan med fördel ske i walk and talk-form. Viktigt är att sätta en tydlig agenda för samtalet. Vad är det vi ska prata om? Det kan också vara bra att ha med mobil eller ett litet anteckningsblock, för att skriva ner korta ”att komma ihåg”-punkter. Innan promenaden avslutas är det viktigt att sammanfatta samtalet. Kom sedan överens om hur resultatet ska dokumenteras och vad som är nästa steg.

Walk and talk fungerar också i fördjupande lärprocesser. En arbetsgrupp som har läst en artikel, ett kapitel eller en bok, kan under en walk and talk, i par eller trios, diskutera det de läst och hjälpas åt att koppla innehåll till aktuella eller framtida arbetsuppgifter.

Prommenera med en kollega

Som EHT-psykolog är inte de dagliga samtalen med psykologkollegor en självklarhet. Flera av våra skolor ligger långt från Rönnen, där vi har vårt kontor. Genom att bestämma möte och ta en kortare promenad med en kollega, som också befinner sig ”på andra sidan stan”, kan vardagsdilemman diskuteras och lösningar hittas.

Rektorspromenader

I dessa lite oroliga tider, med nya restriktioner och förhållningssätt, skulle jag vilja rekommendera att ni rektorer har walk-and-talk-möten med er EHT- psykolog för att på bästa sätt planera hur ni tillsammans ska kunna bibehålla hög psykologisk kompetens i skolans elevhälsoarbete. I dagsläget ska all elevnära verksamhet fortgå som vanligt. Fysiska möten ska, om möjligt, ersättas med digitala. EHT-psykologen ska inte vara fysiskt närvarande vid EHT-möten, utan delta via telefon eller länk. Om deltagandet sker via länk, måste mötet hållas på ett sekretessäkert sätt. Vi behöver hitta nya coronasäkra arbetsmetoder och det gör vi bäst tillsammans.

Vi promenerar tillsammans för bättre resultat!

 

På bilden tar jag och min sektionschefskollega Kati Karvonen en Walk and Talk, för att diskutera hur Psykologenheten  ska representera vid skolans EHT-möten, trots att psykologen inte längre kan delta fysiskt. Hur bibehåller vi hög kvalitet i verksamheten under rådande omständigheter och hur skapar vi goda förutsättningar för EHT-psykologerna att utföra sitt uppdrag?

 

Bloggen är skriven med inspiration från:

https://magasinet.wtcmalmolundhelsingborg.se/kom-igang-med-walk-and-talk-samtal-pa-jobbet/1899671

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/i-rorelse-med-walk-and-talk/