ENTRIS 2.0 Entreprenörsskap i skolan

Inbjudan till ENTRIS - entreprenörskap i skolan.

 

Kommunförbundet i Skåne arrangerar gratis fortbildning för pedagoger om entreprenörsskap i skolan – fortbildning som sker i Skåne.

ENTRIS 2.0 — Entreprenörskap i skolan, är en kompetensutvecklingssatsning som startade 2010 och som pågår till juni 2013. En satsning som helfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Främst riktar sig kompetenutvecklingen till de skolor som gick in i projektet 2010, men många nätverksträffar och föreläsningar kallade ”Entris Express” är öppna för alla intresserade pedagoger.

På ENTRIS sida aktiviteter hittar du alla aktivteter och för varje arrangemang står det angivet om den endast är öppen för personal inom ENTRIS 2.0.

Några tips på några öppna föreläsningar:

Läs mer om ENTRIS 2.0 på Kommunförbundet Skånes hemsida här.

Charlotte Christoffersen
grundskollärare & it-pedagog
Centrum för Pedagogisk Inspiration
Malmö stad