Ett av livets stora mirakel!

Pardörr öppnas ut mot skog och stenlagd gång.

 

Det är inte ovanligt att barn har knäckt läskoden redan innan de lämnar förskolan. Utan att överdriva är det ett av livets stora mirakel när läskoden knäcks: dörrar som tidigare varit slutna öppnar sig plötsligt. Redan metaforen ”läskoden” signalerar ett inträde till en annan värld: rätt kod och portarna slås upp! Ibland sker det plötsligt, många gånger är det en längre process – men i de flesta människors liv markerar det en tydlig gräns – det finns ett före och ett efter läskunnigheten.

Läsförståelsen däremot är en annan sida av samma mynt, eller för att fortsätta på ”kod-metaforen”: om läskoden hjälper oss in genom porten så är läsförståelsen allt det som ryms innanför porten. Läsförståelsen utgår från barnets första ord, som många gånger är ”mamma” eller ”pappa”. Därefter växer förhoppningsvis ordförrådet i ett svindlande tempo under de första åren för att vid den senare delen av förskoleåldern uppgå till tiotusentalet ord, i många fall ännu fler. Men de kommer inte som en skänk från ovan. Varje ord måste erövras, stavelse för stavelse. Detta sker i ett samspel med den som redan erövrat språket. All språkutveckling sker näsa mot näsa hävdar professor Mats Myrberg och mer kärnfullt kan det nog inte uttryckas.

Men läsförståelse är så mycket mer än att förstå vad orden betecknar. Läsförståelse kan paradoxalt nog vara att se vad det är som inte står i texten: det som endast kan utläsas mellan raderna, till exempel det som är underförstått och det som är ironier. Läsförståelse är också att kunna se vad i en text som är betydelsebärande. Det här är en konst som utvecklas och förfinas genom hela livet, men den grundläggs här: i förskoleålderns vardag, i högläsningen och i samtalet om det lästa. Därför har Förskoleförvaltningens reviderade Språkpolicy utökats med ytterligare en punkt som betonar att högläsning ska vara ett dagligt inslag i utbildningen. Så att alla barn ska få tillgång till allt det underbara som finns bakom porten. Det vore hemskt att äntligen slå in rätt kod, öppna dörren och upptäcka att därbakom finns det inte så mycket av värde. Så: läs högt, samtala om det lästa, prata, prata, prata och befinn dig näsa mot näsa. Det är så vi tillsammans skapar mirakel!