Avatar photo

Ulf Malmqvist

ulf.malmqvist@malmo.se

Hej! Jag heter Ulf Malmqvist och är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet i område C. Jag är författare till böckerna "Förskolebiblioteket flyttar in - om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning" (2019) och "Förskolebiblioteket gör skillnad - Om barnbokens viktiga roll i förskolan" (2021) BTJ förlag. Jag vill beskriva mig som en ständigt läsande person, i ett spann som sträcker sig mellan Elsa Beskow och Marcel Proust. I bloggen skriver jag om barn och böcker, om (hög)läsning och jag hoppas även kunna leverera ett och annat boktips. Väl mött!

Antal inlägg: 21