Ett fredligt samarbete med Danmark – lockar det?

Utsikt över Danmark.

Undervisar du i  en årskurs 6  och vill vara med i ett samarbete med en klass i Fredericia kring 1600-talets historia – så har du din chans nu!

En kollega med arbetsplats delvis på Jylland tog fatt i mig på ett möte.

”Förr deltog jag i ett  ett nordiskt samarbete. Jag saknar det.”

Så vi började samtala.  Vore det inte spännande med ett skolsamarbete om historiesyn och historiebruk? T ex kring 1600-talets historia och hur det belyses på dansk och svensk sida, om svenskekrigene och stormaktstid.

Hade jag varit i Fredericia? Nej, det hade jag inte. Inte visste jag så mycket heller, måste erkännas, men jag läste på:

Frederica började byggas som en befästning på 1640-talet, efter att Jylland blivit hårt åtgånget av fientliga trupper. Från början fick den namnen Bersodde, som snart ändrades till Frederiksodde. Den blev anlagd på en plats där  där det inte funnits någon stad innan och dess huvudsyfte var att bli en försvarsanläggning. Befolkningen i mindre byar runt omkring tvingades flytta in till den nya staden (liknande process hade skett tidigare vid Kristianstads tillblivelse – i den östligaste delen av det danska riket).  Men innan fästningen var färdig så anfölls och belägrades staden av  den svenska armén, som sedan lämnade den nedbränd. Efter freden 1660 började man bygga upp staden igen, nu under namnet Fredericia. För att hjälpa staden att utvecklas i en mycket fattig tid så lät kungen utfärda en rad privilegier, och bevilja staden asylrätt och religionsfrihet (för olika kristna och judar).  Läs mer

 

Jag for till Fredericia på ett idémöte och såg dess välbevarade ”voldanlæg” (bilden), och kom snart tillbaka igen. Den andra gången med Thomas Persson från Malmö Museer, för nu var museerna intresserade. Där började vi planera ett skolsamarbete utifrån Malmö  och Fredericia, och deras 1600-talshistoria. Hur kan man arbeta med detta i skolan? Hur kan man samarbeta tvärs över nationsgränser?

Nu är två klasser från Fredericia och en från Malmö igång med att undersöka detta. Nyligen var de danska eleverna på besök i Malmö och fick ta del av malmöelevernas kunskaper – ute i staden och på museet.

 

Den knepiga sidan av skolsamarbete är att få pengar till resor och uppehälle så att eleverna kan träffas. För även om man kan kommunicera bra via digitala medel så är det spännade att mötas. Och att se det autentiska, det som finns kvar av den gamla tiden och se hur det ser ut nu. Framförallt att möta jämnåriga i grannlandet och arbeta/lära tillsammans, och träna nordisk språkförståelse. Vi lyckades inte få medel till alla de klasser som först ville vara med, så några skolor sig ur projektet. Men nu i höst fick vi pengar för två klasser till – denna gång från HistorieLab i Jelling. Vi har en dansk klass i årskurs 6, men behöver en klass från Malmö!  Idéer finns från en gemensam planeringsdag och arbetet planeras till vårterminen 2018.

Intresserad? Kontakta mig omedelbart för mer information, marianne.bomgren@malmo.se