eTwinning – ständigt växande

Europakarta som markerar länder som är med i e-twinning.

Europakarta som markerar länder som är med i e-twinning.När jag gick med i eTwinning 2006 var det 18000 skolor med som låg utspridda över hela Europa. I skrivande stund är det 155 384 – det växer hela tiden vilket ger dig/mig som pedagog en enorm valmöjlighet.

Vad är då eTwinning?

eTwinning är en del av Comenius, EUprogrammet för skolutbildning och startades från börja nmed ambitionen att skapa ett närverk för elever och lärare över hela Europa. På så sätt kunde man öka lärandet och samarbetet mellan olika länder och eleverna upplever det många gånger som mer meningsfullt ”de går något på riktigt”. Tanken är att det ska vara IKT som man använder i alla oanande former för att skapa sina former för hur detta ska gå till.