eTwinning uppgraderas och blir bättre än någonsin – det här vill du inte missa!!

 

eTwinning är en plattform som skapades 2005 av EU. EU:s syfte med eTwinning är att öka den digitala kompetensen hos både elever och pedagoger och att öppna upp gränserna mellan våra länder, ge eleverna upplevelsen av att de är EU-medborgare, få autentiska mottagare till det de producerar och knyta nya kontakter. Här har du som pedagog möjlighet och utrymme för att samarbeta, kommunicera, utbyta best practices, planera och genomföra projekt ihop.

Att arbeta med eTwinning är enkelt, roligt, lärorikt och spännande. Framför allt så är allt inom ramen för eTwinning gratis.

eTwinning ger möjlighet till:

 • Ett fördjupat lärande
 • Ökad motivation
 • Nya synsätt och perspektiv
 • Mer material
 • Stort kollegialt lärande
 • Givande samarbeten
 • Sätter eleverna i ett sammanhang
 • Autentiska mottagare
 • Skolutveckling på riktigt som även involverar eleverna på ett tidigt stadium

… genom samarbete och kommunikation som är nycklarna till framgång i allt vi gör i skolan!

Under en längre period har EU arbetat på att sammanföra allt som ingår i EU:s satsningar för alla skolor inom EU på en och samma plattform och nu är det dags för att lansera denna sidan och det påverkar alla oss som redan är anslutna till den samarbetsplattform som legat på www.etwinning.net. Det påverkar oss såtillvida att vi måste skaffa oss en EU-inloggning senast den 15/9 och det får du instruktioner kring lite längre ner i detta blogginlägg. Om vi inte skaffar oss denna EU-inloggning och använder den för att logga in på den beta version som finns just innan den 15/9 så kommer vår profil, allt vi har gjort, alla våra projekt, grupper och annat vi har skapat eller gjort på den plattform som nu är på väg ut så kommer allt att raderas och inte flyttas över till den nya. Detta är ett sätt för EU/eTwinning/men också för oss som är användare där att veta att alla som finns på den nya plattformen är aktiva och tillgängliga för samarbeten och kontakt. Det kommer att underlätta för alla som vill fortsätta att arbeta men internationalisering i skolan med sina elever på ett enkelt och roligt sätt.

Ni kommer åt betaversionen som heter the European School Education Platform, och som är en sammanslagning av både eTwinning och School Education Gateway, här:  https://school-education.ec.europa.eu.

Ta er en liten stund för att skapa din inloggning och gå in och utforska det som finns på den här tidiga beta versionen men kom ihåg att det är just en betaversion och att långt ifrån alla verktyg och användningsmöjligheter är på plats än. Det arbetas frenetiskt för att sidan ska komma upp och vara redo för alla oss taggade pedagoger som har svårt för att vänta tålmodigt och de gör sitt allra bästa!

Initialt just nu kan du komma åt följande saker:

 • Söka nya partners
 • Skapa nya eTwinningsamarbeten, inklusive deras tillhörande Twinspace
 • Skapa nya eTwinninggrupper

 

Det som ligger kvar på den nuvarande portalen tills den stängs ner den 15/9 är följande:

 • Begränsad tillgång till eTwinning Live
 • Pågående eTwinning projekt
 • Existerande eTwinninggrupper
 • Nyheter, artiklar, kit och annat innehåll på upp till 33 olika språk

När det gäller integreringen av the School Education Gateway och det innehåll och det stöd som finns där så kommer den att ske lite längre fram och du hittar fortfarande det allra mesta från den sidan på den nuvarande plattformen. Här hittar ni också material gällande Erasmus+, kurskatalogen och partnersök för mobiliteter.

Viktigt att komma ihåg är att registrering av nya användare på eTwinning och skapandet av nya eTwinningsamarbeten enbart kan ske på den nya plattformen.

För att säkerställa att övergången blir så smidig som möjligt så har EU/eTwinning förberett följande material:

 • Questions & Answers täcker de flesta och vanligaste frågorna och aktiviteterna, här förklaras vilka förändringar vi kan förvänta oss och när och berättar om vilka aktiviteter som går att genomföra.
 • EU Login tutorial här förklaras hur du går tillväga för att skapa ditt EU-login du behöver för att få tillgång till den nya plattformen.

Om du behöver mer support:

Om du har fler frågor efter att ha last igenom Q&A så kan du vända dig hit:

Genom att vi alla samarbetar för att både skapa våra nya inloggningar och logga in på den nya plattformen så underlättar vi för alla de som nu arbetar dygnet runt för att skapa en ny, förbättrad, uppdaterad och lättanvänd plattform för att hjälpa oss i vårt fortsatta och framtida samarbete med kollegor runt om i Europa! Det är tillsammans vi är starka och skapar den bästa plattformen vi kan så håll ut och passa på att titta på de verktyg vi kan använda oss av just nu. Själv håller jag på att skapa ett samarbete kring programmering, FLL och att uppmärksamma EU Code Week som fyller 10 år i år. Detta samarbete kommer att vara mellan pedagoger från Sverige, Grekland, Rumänien, Turkiet, Polen, Tyskland och Italien. Det kommer att bli en spännande höst känner jag!

Varmt välkomna att höra av er till mig om ni har frågor eller vill gå med i eTwinningsamarbete:

Annie.bergh@malmo.se