Exempel på undervisningsmaterial i Biologi 1 från DUSM

Här kommer ett smakprov på undervisningsmaterial som är producerat inom ramen för DUSM-projektet (digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet). Materialet är utvecklat för Biologi 1 kursen på gymnasienivå och berör vetenskapliga arbetssätt. Detta material kommer att översättas till dari, somaliska och arabiska. Materialet hittar du genom att klicka här.

Text: Fredrik Karlsson