Exempel på undervisningsmaterial i Fysik 1 (GY)

Nyanlända får nya möjligheter att ta till sig ämnesbegrepp och förklaringar med hjälp av digitalt undervisningsmaterial översatt till sitt eget modersmål. Lärare, modersmålslärare och studiehandledare får här tillgång till ett material som är anpassat efter “Fysik 1”-kursen. Materialet kommer att finnas på svenska och översatt till arabiska, dari och somaliska.

Identifiering av behov

Efter möte med centrala ämnesgruppen för fysik framkom att de nyanlända och elever med annat modersmål har svårt att lära sig viktiga centrala ämnesbegrepp och att förstå förklaringarna till dessa.

Metod

Fokus har därför varit att sammanfatta och förklara alla viktiga ämnesbegrepp och samla de i lämpliga avsnitt för att underlätta för lärare, studiehandledare och elever.

Metoden jag använt är att skriva en typ av ordbok/lexikon där både svensk text och översatt text hamnar på samma sida i dokumentet i form av två spalter.

Syfte

Ordboken ska vara ett komplement till det svenska läromedlet och läraren ska exempelvis kunna lägga upp ordboken för aktuellt avsnitt i elevernas “google classroom” med de språkvarianter som behövs.

Strategi

Strategin är att eleven med hjälp av sitt eget modersmål lär sig förstå begreppet och förklaringen och därmed effektivare tar till sig ämneskunskapen.

För att sedan också lära sig vad begreppet heter på svenska och hur man skriver förklaringen på svenska, ska den svenska texten stå precis bredvid den översatta texten.

Ordboken kan användas både som ett lexikon eller läsas som en sammanfattande text för att få förförståelse eller för repetition inför prov.

Funktioner

En annan finess i ordboken/dokumentet är att en innehållsförteckning med länkar skapas i början av dokumentet. Eftersom länkarna går till aktuellt moment, underkategori eller begrepp kan man snabbt hitta det man söker och komma till rätt avsnitt i ordboken.

Exempel

Klicka här för att se ett exempel på ordbok. Det är avsnittet “Kraft” i gymnasiekursen Fysik 1. Översättningen är ännu inte gjord, men man kan få en bra uppfattning om hur det kommer att se ut.

Feedback

Det hade varit mycket intressant att få dina synpunkter och få höra om det finns liknande projekt! Skicka gärna kommentarer till: bo.brynell@skola.malmo.se

Text: Fredrik Karlsson