Fake news kopplat till demokrati, digitalisering och radikalisering!

Personer minglar vid föreläsning.

Av
Felix Unogwu
Rafi Farouq

Enligt utvärderingen rekommenderar 98 procent starkt denna utbildning och 2 procent rekommenderar.

Den 7 och 14 november höll vi fortbildningar för skolbibliotekarier, IKT-pedagoger och SO-lärare eller svensklärare från nio olika grundskolor i Malmö om källkritik och fake news kopplat till demokrati, digitalisering och radikalisering.

Personer minglar vid föreläsning.

Utbildningen syftade till att tillhandahålla konkreta verktyg till skolpersonalen och alla som arbetar inom skolmiljö om hur man kan stärka ungdomar genom kritiskt tänkande med mediefärdigheter utanför klassrummet, så att de har förutsättningarna att bli förståndiga och ansvarsfulla digitala medborgare

Den åtta timmar långa fortbildningen består av fyra verktygspaket, som kan läras ut var för sig eller i sin helhet som en del av ett längre medborgarskapsprogram. De kan anpassas efter utövarnas behov och är ett roligt, innovativt och engagerande sätt att hjälpa unga människor att lära sig om digitalt medborgarskap.

Verktyg 1. ”Inuti bubblan”
Sessionen undersöker hur man känner igen falska nyheter, hur man skiljer på fakta och åsikt, och förklarar vad ekokammare är online, liksom går igenom hur unga människor på lämpligt sätt kan bemöta omtvistat innehåll på nätet.

Lärandesyfte: Att förstå vad falska nyheter, ekokammare och filterbubblor är, och på vilka sätt de påverkar individer och samhället.

Lärandemål:
– Identifiera falska nyheter, förklara dess syfte och beskriva hur dess existens påverkar samhället
– Kunna särskilja fakta från åsikt i medieinnehåll på nätet
– Förklara vad ekokammare och filterbubblor är
– Att ha en förståelse för vikten av att konsumera olika typer av medieinnehåll

Verktyg 2. ”Leka med dina känslor”
I denna session undersöker deltagarna hur man känner igen emotionellt baserade manipulationstekniker i nyheter och media, och hur och varför innehållsskapare försöker dra nytta av din känslomässiga respons, istället för din logiska respons, på online material.

Lärandesyfte: Att förstå vad emotionell manipulation är och hur och varför den används online.
Lärandemål:
– Identifiera exempel på emotionell manipulation
– Förklara vad emotionell manipulation är, hur den fungerar och varför människor använder sig av det

Personer står uppradade vid föreläsning.

Verktyg 3. ”Vi och dem”
En ”vi och dem”-mentalitet delar in världen i en stereotyp utgrupp som betraktas som negativ (dem), och en ingrupp som betraktas som positiv (vi). Indelningen kan baseras på ett brett spektrum av binärer, såsom ras, religion, kön, klass, nationalitet och politiska åsikter. Skillnaderna grupperna emellan projiceras ofta genom användning av stereotyper, och alla medlemmar i utgruppen betraktas vara likadana.

Lärandesyfte: Att förstå hur ”vi och dem”- tänket skapar uppdelning i samhället, och förstå de problem som skapas av en sådan mentalitet.
Lärandemål:
– Förklara vad ”vi och dem”-tänket innebär och hur det påverkar politiken och samhället
– Beskriva de problem som uppkommer av detta tänk och ”vi och dem”-mentalitetens begränsningar.

Verktyg 4. ”Stå upp mot hatet”
Hatiska uttalanden hörs alltför ofta, återkommer alltför ofta. Hets mot folkgrupp är tal som angriper en person eller en grupp baserat på deras funktionshinder, könsidentitet, etnicitet, religion eller trosuppfattning, eller sexuell läggning. Hets mot folkgrupp på nätet är ett stort problem och något som de flesta människor kommer att stöta på någon gång.

Lärandesyfte: Att förstå vad hets mot folkgrupp är, hur och varför det används och hur man ska bemöta hatfullt innehåll online.
Lärandemål:
– Att skilja mellan lämpliga och olämpliga online beteenden, likaså mellan yttrandefrihet och hat.
– Förklara varför en person väljer att lägga upp hatfullt och intolerant innehåll online.
– Uppvisa att de på effektivt sätt kan bemöta hatspråk och hatfullt och intolerant innehåll online.

Är du nyfiken på denna kurs? Skulle du ville ordna en liknande kurs för din skola klicka på länken för beställning

https://komin.malmo.se/Forvaltningar/Grundskoleforvaltningen/Stod-och-service-i-grundskoleforvaltningen/Trygghet-och-sakerhet/Socialtjanst—polis/Valdsbejakande-extremism/Hur-kan-vi-fa-stod.html