Rafi Farouq.

Rafi Farouq

rafi.farouq@malmo.se

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

Antal inlägg: 3