Feelings

Tecknad instruktion om att skriva storyboard.

En hel vecka med arbete om värdegrund, empati och bemötande. Massor av tid och idéer och tankar.

Vi valde att arbeta med en workshop : ”Feelings” – utifrån 4 basala känslor: Glädje, Ilska, Sorg och Rädsla. Dels för att vi arbetar utifrån eleverna när vi skapar bild, film, ljud och berättande – men också för att ämnet i sig är tacksamt och välbehövligt. Vi planerade att workshopen skulle behöva två timmar och det stämde ganska bra. Skulle man arbeta med samma workshop i de lägre åren – bör man nog tänka till och lägga till i alla fall en timme till.

Planeringen låg helt färdig – med arbetsbeskrivning, storyboard och våra pedagogiska mål och tankar för de slutprodukter, workshopen skulle generera. Med hjälp av fantastiska elever och härlig musik blev vår workshop precis så bra som vi hoppats på! ( faktiskt mycket bättre!)

 

Tecknad instruktion om att skriva storyboard.

En klass som delades upp med hjälp av ”känslolotter”. Grupperna skulle under arbetspasset komma fram till 10 ord – synonyma med den känsla gruppen tilldelats. Mycket tankar, samtal och ibland högljudda diskussioner om vilka ord man skulle välja.

Orden skrevs ner på PostIt-lappar och sattes upp på den stora vikväggen. Så många bra ord det blev och vad mycket kunskap och tankar det finns hos oss.

Elever tittar på post it-lappar uppsatta på vikbar vägg.

Därefter gällde för gruppen att med hjälp av en storyboard skissa fram tre bilder man ville fotografera – utifrån de 10 ord gruppen valt ut. Bilderna hoppades vi skulle ge ytterligare dimensioner åt gruppens utvalda känslo-ord.

Tecknat storyboard i tre rutor.

När gruppen kommit överens och alla var nöjda med storyboarden var det dags för fotografering. Vi vuxna fanns i salen som stöd men jag kan helt ärligt säga att allt arbete och resultat helt och hållet ligger på ungarna själva! Vilka stjärnor vi har!

Det blev fantastiska bilder som i fredags blev ett supersnyggt collage som kan beskådas nere vid skolans matsal och administration.

Elever titta rpå foton uppsatta på vägg.

När väl fotograferingen var avklarad var det en sista uppgift som grupperna skulle utföra. Att skriva en kort text där de 10 orden fanns med. Det blev många bra texter som har gett mycket tankar och frågor – och svar så klart.  Hur tänker man som niondeklassare om till exempel rädsla, sorg eller glädje?

Text i block med röd penna.

Nu är tanken att alla texter skall bearbetas och tonsättas och så småningom mynna ut i en eller flera inspelade låtar.

Alla bilder: Peter Söderholm, IKT-pedagog Möllevångsskolan