Filmmonster från förr

Utomjording badar badkar.

Denna vecka blir det en kort, animerad och svartvit historia, som på ett underbart sätt berättar om ett filmmonster som inte längre får arbete. Den för också tankarna till den första filmen som jag bloggade om i Filmkrönikan för snart fyra år sedan. Veckans film är också ett uttryck för frågor som rör det som händer när man inte längre behövs. Vårt samhälle är i ständig utveckling och varje gång det har skett stora förändringar påverkar det jobbsituationen för många människor. Samtidigt lyfter filmen en stor fråga som diskuteras flitigt idag, nämligen hur ska vi bevara gamla filmer och de samlade gemensamma minnen som omfattas av filmerna. Många av oss skulle säkert kunna säga att det är väl bara att digitalisera filmerna och ladda upp dem på YouTube, men frågar du arkivarier på exempelvis Kungliga Biblioteket i Stockholm får du inte samma svar. Se filmen och försök hitta fler frågor som den kan ta med sig in i klassrummet.