Filmtajm!

Tre omslag till material från Skolverket.

Filmtajm! I skolans värld pratar vi mycket om samarbete och som skolledare får man ibland förmånen att samarbeta med andra organisationer och personer. Ibland börjar allt med en granskning.

Hösten 2015 fick vi beskedet att Rosengårdsskolan var en av 15 utvalda skolor där skolinspektionen tillsammans med SPSM skulle genomföra en kvalitetsgranskning på nationell nivå. Syftet var att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen. Hela granskningen mynnade ut i en rapport, ”Skolans arbete med Extra anpassningar” https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/extra-anpassningar/skolans-arbete-med-extra-anpassningar.pdf

Efter det att rapporten publicerats blev vi åter kontaktade av SPSM. De hade fått i uppdrag av sin myndighet att göra ett stödmaterial om just Extra anpassningar som ska mynna ut i ett konkret stöd för skolor och undrade om vi på Rosengårdsskolan kunde vara en av de skolor som medverkade. Självklart svarade jag Ja, å min skolas vägnar. Som skolledare är det viktigt att visa att vi också samarbetar och att vi arbetar med kollegialt lärande.

Så förra veckan var det en mycket trevlig återträff med Anna Sjölander från SPSM. Hon var här med två kolleger och de filmade en intervju med mig. Efter min intervju filmade de en hel lektion i år 5 och genomförde intervjuer med både elever och personal. Vi på Rosengårdsskolan ser fram emot denna film som kommer att finnas på SPSM hemsida som ett stödmaterial.

Att sätta sig själv och sitt ledarskap under lupp är ett givande sätt att reflektera över den egna praktiken och de ställningstagenden man göra. För mig är det självklart att hela tiden värdera mitt ledarskap och reflektion utifrån t.ex. en intervju som den jag genomförde för SPSM gav mig en chans att än en gång sätta ord på mina tankar. När kvalitetsgranskningen var här hade vi genomfört en större insats kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd med all personal på skolan. Vi var en av de skolor som klarade granskningen utan någon anmärkning och detta till trots har vi redan reviderat om våra rutiner kring hur vi uppmärksammar, utreder och framförallt följer upp våra elevers resultat.

Rosengårds revansch

Så syftet för vårt arbete med tillgängliga lärmiljöer där alla elever får lednings och stimulans och de anpassningar de behöver för att nå målen för undervisningen är ett led i att höja resultaten på vår skola. Vårt stora mål nu är att för varje år höja resultaten ett steg i taget. Genom att ständigt förändra skolans riktning utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför höjer vi möjligheten till att arbeta med rätt saker. Något annat vi nu spetsar in oss på är arbetet med vårt skolbibliotek. Det kommer jag att berätta lite mer om nästa vecka.

Fortsättning följer…