FLL – Fantastiska lagledare laddar

Texten

Nu närmar vi oss startskottet på årets utmaning från FLL! Gissa om årets lagledare är taggade, på hugget och sugna på att komma igång! I år kommer lagen från Helsingborg, Glumslöv, Landskrona, Lund och Malmö.

Vi har börjat ladda tillsammans redan och har i veckan haft möten kring både hur vi kan börja förbereda oss redan nu men också genomgång av vår fantastiske huvudbandomare Magnus Wallenborg som gick igenom robotarna SPIKE och EV3 och hur man kan börja arbeta med programmeringen av dem redan nu även om vi inte vet vad uppdraget går ut på förrän den 17/9 klockan 13.00 då det släpps offentligt!

Världens största kunskaps- och tekniktävling

FIRST LEGO League är världens största kunskaps- och tekniktävling för barn och unga som sträcker sig över en arbetsperiod på 8 veckor. Arbetsperioden avslutas med en turnering. Denna arbete drivs av föreningen FIRST Lego League Skåne när det gäller vår turnering här i Skåne i samarbete med Malmö stad. Konceptet har som mål att inspirera barn och inga att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare. Under arbetsperioden kommer deltagarna att får känna utforskarlust och skaparglädje, komma på egna idéer och lära sig att programmera. FLL strävar efter att barn och unga inte bara ska kunna använda teknologi utan också påverka och skapa den. I FLL är det lagen själva som ställer frågorna, skapar en problemformulering och som  sist men inte minst löser utmaningarna på robotbordet. Det är lagen själva som konstruerar och programmerar – utan bruksanvisningar men genom samarbete och inkludering.

En spännande höst

För lagen och lagledaren börjar nu en spännande, utmanande, omvälvande och lärorik höst för dem och deras skolor. FLL lämnar ingen oberörd! Ni är aldrig ensamma i denna process utan över hela världen deltar upp emot 700 000 barn och unga som arbetar med exakt samma sak som ni. Ni har alltid någon att fråga, att få stöd från och att samarbeta med. Ni ingår alla i ett större sammanhang och vi lär ständigt av varandra.

Viktigt att tänka på under hela processen är att det finns inga rätt eller fel i det här arbetet utan vart lag har sina unika förutsättningar och möjligheter till att arbeta med detta. Ett tips är att ställa många öppna frågor till era lag; att ni uppmuntrar dem att tänka vidare tillsammans genom att utmana dem.

Hur kan ett upplägg/arbete se ut i FLL under höstterminen?

Vare sig du har ett Explorelag eller ett Challengelag så ska ni arbeta med programmering och att hitta en innovativ lösning på ett samhällsaktuellt problem.

 • Du arbetar ämnesövergripande med många aspekter på den problemställning ni har valt och involverar därmed många lärare och många ämnen och skapar på så sätt en kontext, ett sammanhang för ert arbete då ni löser verkliga problem så är detta väldigt viktigt!
 • Lagen i Explore arbetar med det innovativa projektet, Kärnvärdena och att programmera sin lösning på det innovativa projektet medan lagen i Challenge arbetar med det innovativa projektet, Kärnvärdena, robotkörningen och teknikpresentationen.
 • I det innovativa projektet ska lagen välja en utmaning inom årets tema och därmed definiera en problemställning och komma på en innovativ lösning  (ny eller förbättrad) som de ska presentera för domargruppen på turneringen.
 • Inom teknologi ska lagen designa, bygga och programmera en robot till att lösa fysiska uppdrag på årets bana. De ska också presentera sitt arbete med design och programmering av roboten för domargruppen på turneringen.
 • I robotkörningarna ska lagen välja vilka uppdrag de vill lösa på de 2,5 minut som de har på sig och hur de önskar att lösa dem. De kommer att genomföra tre robotkörningar under turneringsdagen och det är deras högsta enskilda resultat som sedan räknas.

När det gäller Kärnvärden ska eleverna arbeta i enlighet med de identifierade Kärnvärdena och under hela arbetet dokumentera den processen för att slutligen presentera även detta arbetet för en domargrupp på turneringsdagen.

Så här kan ni lägga upp arbetet

Tips på hur ni kan lägga upp arbetet (kom ihåg att alla lägger upp det så som det passar just ert lag och er situation bäst):

Veckorna innan uppdraget släpps:

 • Brainstorma kring vad uppdraget kan betyda ”SUPERPOWERED”
 • Skapa ditt lag
 • Bekanta mer med roboten och programmeringen genom att arbeta med basutbudet och utmana varandra samtidigt som ni delar med er av erfarenheter gjorda när ni arbetar.
 • Prata igenom vad Kärnvärdena betyder. Vad innebär de i praktiken? Hur påverkar de mig? Vad ska vi göra för att arbeta in dem?
 • Prata med andra lagledare, gå med i samarbeten och grupper med andra.

Följande punkter kommer från häftet som heter ”Så gör du:” och där beskrivs de mer utförligt (de har du tillgång till som lagledare när du loggar in):

Vecka 1:

 • Introduktion
 • Starta innovativa projektet
 • Gå igenom kärnvärdena
 • Bygg Challengesetet
 • Börja programmera
 • Arbeta med teambuildingaktiviteter

Vecka 2:

 • Formulera en problemställning
 • Utforska problemställningen
 • Gör en översikt över resurspersoner som laget kan kontakta
 • Läs reglerna för robotuppdraget. Sätt er in i robotuppdragen
 • Bygg en körningsbas
 • Lös guidade uppdrag och/eller prova andra uppdrag

Vecka 3:

 • Gå på företagsbesök/onlinemöte/intervjua någon yrkesverksam/någon ur målgruppen
 • Jobba med robotuppdrag och strategi
 • Bygg nödvändiga verktyg till roboten

Vecka 4 – 6:

 • Fortsätt att utveckla en lösning på ert innovativa projekt
 • Jobba med robotuppdrag och strategi
 • Bygg nödvändiga verktyg till roboten

Vecka 7:

 • Färdigsställ arbetet med det innovativa projektet/modell/prototyp och börja göra en presentation av projektet
 • Börja med en presentation av hur ni har arbetat med kärnvärdena
 • Jobba med robotuppdrag (förbered/effektivisera/öva) och börja göra en presentation
 • Skriv och leverera rapport – mall till rapporten finns både på Hjernekraft och i vår delade mapp i Google.

Vecka 8:

 • Öva på de tre presentationerna
 • Förbered innehållet
 • Öva på robotkörningen
 • Genrep

Tänk på Kärnvärdena och att ett av dem handlar om att ni ska ha roligt tillsammans när ni arbetar med detta! Tänk också på att det är er process fram till turneringsdagen som ska redovisas och att det inte alls är så att det måste vara så att ni har löst hela världens problem på åtta veckor. Ta tillvara på varandra och det ni lär er och passa på att samarbeta med andra under hela er process – ni kommer att upptäcka hur berikande det kommer att bli.

Ett eTwinningsamarbete är inlett för alla som vill delta i det och just nu ingår Sverige, Turkiet, Polen, Rumänien, Grekland och Albanien i det. Fortsättning följer på detta spännande arbete där nu alla Fantastiska Lagledare Laddar för fullt!