Få hjälp att förebygga radikalisering och antidemokratiska beteenden

Felix Unogwu och Mattias Torstensson på en affisch.
Felix Unogwu och Mattias Torstensson

Terminen går mot sitt slut och många börjar bli färdiga med läsårets ämnesinnehåll. Då kan det vara ett bra tillfälle att göra övningar och små workshops kring normer och värden. Den här veckan har Malmö delar fokus på övningar att göra i klassrummet för att få igång tankar och diskussioner kring radikalisering och antidemokratiska beteenden.

Mattias Torstensson och Felix Unogwu står bakom veckans nya resurser på Malmö delar. Båda två ingår i en grupp på Pedagogisk Inspiration som arbetar kring frågor om normer och värden. Mattias har en bakgrund som lärare i idrott och hälsa samt historia och Felix är statsvetare och konflikthanteringsspecialist. De senaste 15 åren har Felix jobbat i 26 olika länder med väpnade konflikter, rehabilitering av barnsoldater, radikalisering och deradikalisering.

– Vårt mål är att bygga processer och system som förebygger radikalisering och andra antidemokratiska beteenden i skolan, säger Felix. 

Han berättar att uppdraget handlar om att i skolorna utbilda, skapa och understödja processer. 

Förebyggande arbete ute i skolorna

När Felix och andra kollegor kommer till en skola börjar de alltid med att analysera olika potentiella riskområden för radikalisering. Arbetet innebär både korta och långsiktiga insatser och involverar även rådgivning och stöd för skolpersonal och föräldrar. Mattias berättar vidare:

– I nästa steg designar vi en utbildning som är specifik för den aktuella skolan och som ger skolpersonal kunskap och konkreta verktyg för att hantera situationer de har. 

När det kommer till direkta insatser med elever är det först och främst viktigt att kunna identifiera och se elever som befinner sig i antidemokratiska tankebanor. 

– Att ha extremistiska åsikter är inte förbjudet, men om det övergår till våldsbejakande tendenser måste man se till att ta det vidare till kurator eller socialtjänst för inledande samtal, eller till polis om ärendet gått långt, säger Mattias. 

För att ytterligare kunna stödja skolor utvecklar de nu en digital plattform för värdegrundsutbildning för samtlig skolpersonal och elevstyrka. Målet med plattformen är dels att tidigt studera, upptäcka och bemöta olika typer av problematik som uppstår i unga år och dels att vara ett led i att utveckla och stärka individer och gruppmedlemmar i ett tryggare klimat.

Kontakt och material på Malmö delar

Om ni på er skola skulle behöva Mattias och Felix kompetens kan ni beställa ett uppdrag på denna länk. 

Är ni intresserade av att ta del av några övningar till exempel kring psykisk ohälsa och att förbereda för det värsta finner ni dem och flera andra på Malmö delars första sida eller när ni söker på ”värdegrundsarbeten”.

 

Två tecknade ansikten i en cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.