Föreningar – en väg in i samhället

Man föreläser och gestikulerar.

Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD) är ett projekt med syfte att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Föreningarna får då  möjlighet att utöka sin medlemskrets och utveckla verksamheten genom nya tankar och idéer.

Mikael Johansson, som är föreningssamordnare för arbetet med NAD i Malmö, besökte SFI Södervärnskolan för att informera elever om föreningslivet och dess fördelar.
– Föreningar har varit och är fortfarande mycket viktiga för det svenska samhället, sa han.

Man föreläser framför projicerad presentation.

Mikael Johansson hjälper nyanlända i Sverige att hitta till föreningslivet. Så här berättade han:

-Jag har varit aktiv i olika föreningar sedan jag var liten och det har gett mig mycket värdefulla kunskaper och erfarenheter. Dessutom har jag haft väldigt kul, berättade han för eleverna på Södervärn.

-En förening är en viktig mötesplats för många människor som har ett gemensamt intresse. Nästan 70 procent av befolkningen i Sverige är medlemmar i föreningar.

-Det finns ca 200 000 föreningar i Sverige – med sammanlagt 31 miljoner medlemmar. Skåne har ca 21 000 föreningar och Malmö ca 6 000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Det finns många fördelar med att engagera sig i en förening. Du lär dig något nytt och träffar nya vänner. Du kan engagera dig i barnens intressen och möta andra föräldrar. Det handlar mycket om att skapa kontakt.

-Föreningslivet kan vara en viktig pusselbit för dig. Det är ett bra sätt att komma i kontakt med det svenska samhället och få ett större socialt kontaktnät. Du får chansen att prata vardagssvenska, och du och din familj kan hitta nya vänner. Det har jag gjort.

-Dessutom är det en merit att vara med i en förening, när du söker praktik och arbete! sa Mikael.

 

Kontaktuppgifter på projicerad bild.