Främja läsning genom digitala boktips

Alfapet-brickor bildar meningen

Bokbomber i klassrummen
Att inspirera till läslust är en av mina viktigaste uppgifter som skolbibliotekarie. På Sorgenfriskolan jobbar jag därför sedan länge med ”bokbomber”, då jag besöker klassrummen och tipsar om en eller ett par titlar varje eller varannan vecka. Därmed blir läsningen inte en happening en gång då och då, utan en löpande del av verksamheten. En stor utmaning det senaste året har därför varit att hitta arbetssätt för att fortsätta med ”bokbomberna” trots distansundervisning och uppmaningar om att inte låta personal cirkulera mellan många olika klassrum.

Digitala lösningar
Lösningen blev att arbeta med e-böcker och filmade boktips. Varje vecka publicerar jag en eller två filmer per målgrupp (låg-, mellan- och högstadiet) som de kan se tillsammans i klassen inför sitt biblioteksbesök eller enskilt när det passar dem. I beskrivningen till varje film finns en länk till Skolbibliotek Malmö där e-boken går att ladda ner och läsa direkt på skärmen. Därigenom sänks tröskeln, inte minst för de elever som sitter hemma och inte kan besöka biblioteket direkt. Med kompletterande länkar till Legimus är dessutom tillgängligheten på topp!

Utmaningar
Så, funkar det? Ganska bra, är väl det ärliga svaret. Att inte närvara i klassrummet innebär att eleverna inte får en chans att diskutera och ställa frågor, något som är extra begränsande när det gäller titlar som berör svåra, tunga ämnen. Det blir svårare att anpassa tipsen efter målgruppen – olika klasser och grupper kan ha väldigt olika behov. Det har också visat sig att många elever är skeptiska till att läsa på skärmen vilket gör att det kan bli långa köer på de fysiska exemplaren när alla elever får samma tips under samma vecka.

Möjligheter
Samtidigt är eleverna väldigt engagerade i de återkommande filmerna. De stoppar mig ofta i korridorerna för att berätta vilka filmer de sett och efterfråga sina favoritböcker och -genrer. Många elever har också uttryckt en önskan om att gästa en film och berätta om sin favoritbok, något jag hoppas få till snart (när formalian med att lägga upp elevfilmer på YouTube retts ut). Pedagogerna är nöjda med flexibiliteten i att kunna visa en film när det passar dem och de äldre eleverna uppskattar att de kan låna utan att komma till skolan.

Trots svårigheterna får det alltså sägas att konceptet varit framgångsrikt. Särskilt roligt är det att de lyssnande eleverna känner sig mer inkluderade och fått visa sina klasskamrater hur de brukar göra. För mig har det varit utmanande att få tekniken att fungera och att lägga mig på en nivå som både är genomförbar och tillräckligt proffsig för att publiceras. Köerna på de böcker jag tipsat om talar dock sitt tydliga språk: det är så värt det!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Min YouTube-kanal hittar du här.

Där finns bokbomber till böckerna: Rymdresan, Långt ifrån cool, Gamen Polly rymmer, En ö i havet, Världens viktigaste kyss, Det som lever under oss, Familjen, Pärlor av glas, Puzzel den lilla smugglarhunden, En sekund i taget och Första världskriget.

Tips till dig som vill filma egna boktips

  • Kontrollera tekniken i förväg – jag filmar med en iPad på stativ och redigerar i Open Source Video Editor (men det finns många alternativ). Gör flera provfilmningar så du ser att ljud och bild blir bra!
  • Ta fram ett gosedjur – att sätta det vid kameran är det bästa sättet att hålla blicken på rätt ställe och göra det mer avslappnat att prata i ett tyst rum.
  • Använd samma form – skapa ett enkelt intro och gå igenom samma saker för alla böcker, så vet eleverna vad de ska förvänta sig och kan lättare hålla fokus.
  • Ta dig tid – det tar mer tid än du tror, särskilt att redigera och publicera filmerna. Jag improviserar hellre än att skriva ett manus, men får då räkna med flera omtagningar.

//Devin Baaring, Skolbiblioteket Sorgenfriskolan