Från oss alla till er alla – Systematiskt kvalitetsarbete på Mellersta Förstadsskolan del 4

Två kvinnor med tomtehattar.

Tipp tapp tipp tapp…det är inte bara de små tomtarna som tippar ut ur 2019, utan även vi på Mellersta Förstadsskolan. När midnatt råder och det är tyst i huset finner vi ro att även i bloggen knyta ihop säcken och delge några tillbakablickar från vår allra första termin.

I augusti stod vi på perrongen och väntade på tåget ”Mellersta Förstadsskolan” som skulle ta oss ut på många spännande äventyr. Förväntningarna var höga där vi stod samlade med våra väskor packade med olika kunskaper och erfarenheter. Många var vi som kände varandra sedan innan, men det var också en hel rad nya passagerare och tillsammans skulle vi skapa Varje Elevs Bästa Skola. En termin har nu gått sedan påstigning och på vår resa har vi passerat en rad landmärken, vilka vi identifierat när vi nu tittat i backspegeln och utvärderat höstterminen.

Vi tog emot eleverna i en skolbyggnad som inte var helt startklar, men eftersom vi alla i personalen var det, fungerade ändå den första tiden och den tuffa starten är redan historia då vi trots allt har kunnat fokusera på vårt uppdrag; att ge eleverna bästa tänkbara utbildning.

Vid terminsstart började ett tiotal nya kollegor eftersom organisationen vuxit, varför det har varit viktigt att bli en ny enhet och släppa epitetet ”de nya” när sommaren övergick i höst och nyorienteringsfasen var förbi. Dessa kollegor har varit ett ovärderligt tillskott med sin kompetens och sina glasögon på verksamheten, vilket gjort att vi fått skärskåda de olika processer vi har igång och formulera hur dessa hänger samman så att det blir begripligt för alla. Våra professional learning communiteies (PLC), lärgrupper, har fördjupats och fokus har legat på att observera varandras undervisning utifrån en specifik fråga från lektionsobservationsschemat, samt att läsa litteratur kopplad till respektive grupp. Coachningen och det coachande förhållningssättet, som vi tidigare funnit framgångsrikt, har vi fortsatt att använda oss av, men förstått att vi även måste planera in de coachande samtalen i varje lärcykel för att t ex undvika tidspress, varför vi gör justeringar i detta inför vårterminen. Flera kugghjul som hackar i varandra.Just detta är viktigt, att kunna vässa de processer som inte fungerar optimalt och kunna identifiera var skiftnyckeln ska skruva lite på kugghjulet för att det ska snurra enligt plan.

Det vi kan se efter en termins arbete tillsammans är att vi efter höstlovet landat i de nya arbetslagen och nu arbetar mer lösningsfokuserat och gemensamt med olika klasser och mentorselever. Ingen är längre ”ny” och alla vill vara delaktiga i att skapa vår gemensamma skolkultur, något som underlättas av att vi har en kontinuitet i personalstyrkan, vilken också vittnar om arbetsglädje, tid att reflektera över sin undervisning i högre utsträckning och att det som sägs de facto också görs. Denna uppåtspiral ser vi också reflekteras i söktrycket från elever runt om i Malmö då vi välkomnar många nya elever i januari. Mellersta Förstadsskolan har blivit en tillvalsskola, d v s en skola dit elever söker sig, något vi naturligtvis tycker är fantastiskt roligt, men även något som sätter ribban högt för alla oss som har ansvar för eleverna och deras lärande.

Lässtrategiprojektet (LSP) har nu avverkat sin femte termin och tanken var att de elever som varit med från starten då de gick i åk 7 nu skulle släppas för att vi skulle få möjligheten att koncentrera oss på nuvarande åk 6 och åk 7 och för att åk 9 till stor del ansågs flygfärdiga. Glädjande har varit att ett flertal av dessa elever dock önskat att få fortsätta även under vårterminen trots att det innebär ett par tidiga morgnar i veckan för dem. De har nu förmågan att själva sätta ord på vad som gör LSP framgångsrikt för var och en av dem och de känner att detta är ett bra stöd för att lyckas med sina studier i samtliga ämnen. I januari kommer vi att scanna alla våra elever i åk 6 och åk 7 med hjälp av Lexplore, ett verktyg som mäter ögonrörelser, för att fastställa läsförmågan. När vi har gjort denna datainsamling ska de elever med störst behov erbjudas att ingå i LSP och sedan kontinuerligt scannas av för att mäta effekterna av lästräningen i förhållande till en kontrollgrupp.

Vi har så mycket att lyfta fram från den gångna terminen som vi får lämna därhän just nu, men innan vi avslutar vill jag, Ulrika, berätta om den där dagen i november då stadsdirektör Andreas Norbrant ”kom förbi” för att meddela att Nina blivit utnämnd till Årets ledare i Malmö stad. Nina Svensson och Andreas Norbrandt vid prisutdelning.Oändligt stolta och glada blev vi över denna utmärkelse och extra roligt var det naturligtvis att samtliga medarbetare på Mellersta Förstadsskolan stod bakom nomineringen, vilket också blev ytterligare en förstärkning av vi-känslan då hon vann. Vi har alla arbetat intensivt denna termin, men sedan denna resa startade har ingen arbetat så hårt och målinriktat som Nina har gjort och för oss alla är det en ynnest att varje dag få arbeta tillsammans med Malmös bästa ledare – en ledare som personifierar det vi har som vårt motto, nämligen ”lärande, respekt och glädje” och vi ser fram emot att under vårterminen få fortsätta att utveckla vårt och elevernas lärande. Tillsammans.

Den som är intresserad kan följa vår vardag på: @mellersta_forstadsskolan på Instagram.

På julafton, den 24 december 2015 kl. 13.23, registrerade jag min ansökan om rektorstjänsten på Rörsjö-Zenith, väl medveten om att planen var, 3,5 år senare, en förflyttning till den betydligt större skolan som då gick under arbetsnamnet ”Folkskolan 1”, numera Mellersta Förstadsskolan. Att det skulle bli tre så tuffa år som det blev hade nog ingen kunnat ana, men jag var fast besluten att vi skulle göra allt som stod i vår makt för att Zenith skulle resa sig för att gå i graven med flaggan i topp och, framförallt, för att de sista niondeklassarna som lämnade skolan i juni -19 med stolthet skulle kunna berätta om vilken skola de kom till gymnasiet ifrån.

Som rektor är det en ynnest att få arbeta i en verksamhet där alla, oavsett uppdrag, strävar efter att hela tiden lära och utvecklas tillsammans med det gemensamma målet att möta elevernas behov av trygghet, utveckling och lärande. När vi känner att vi rör oss som en enhet ger det förutsättningar för gemensam stolthet för det arbete vi gör. Självklart har vi delade meningar i många frågor och våra prioriteringar råder det inte alltid konsensus kring, men när vi väl rullar igång en process är alla med på tåget. Detta för att alla vet att skulle vi möta alltför stora hinder på vägen så finns det en öppenhet att justera resan.

Att få ett så fint pris som Årets Ledare är självklart fantastiskt roligt, men en framgångsfaktor är att vi prioriterat att skapa strukturer och tid för att arbeta med ledarskapet på skolan, inte bara skolledningens, utan även för andra ledarroller i organisationen. Vi grundar arbetsmodeller i vetenskaplig litteratur, vi skärskådar oss själva och varandra och vi lär i förvissningen om att vi har mycket kvar att lära. Som seden bjuder den här tiden på året ska det formuleras löften för det nya och det blir för egen del att i min roll lägga ännu mer tid och systematik på att leda inte bara lärares lärande utan också på att leda ledares lärande, och då inkluderar jag mitt eget.

Nu är det återigen bara minuter kvar till Kalle Anka & co och vi ser med tillförsikt fram emot 2020 och vill nu bara, likt Benjamin syrsa, säga: – Från oss alla till er alla – en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Gruppbild på personal.

Skribenter: Ulrika Wirgin & Nina Svensson

Tidigare inlägg: https://pedagog.malmo.se/2019/11/08/forandringsledning-i-praktiken-systematiskt-kvalitetsarbete-pa-mellersta-forstadsskolan-del-3/