Från Sfi till grundläggande SVA

Helena Jeppsson håller upp tre böcker.

Kunskapslucka mellan komvuxenheterna Sfi och grundläggande SVA kallas emellanåt för Glappet. Som ett led i att minimera detta presenterade Helena Jeppsson, förstelärare inom grundläggande vuxenutbildning på Komvux Malmö Kungsgatan 44, grundkurserna för Sfi-lärare på Spårvägsgatan 9.

Malmö stad har nu nationella delkurser inom grundläggande SVA – istället för de tidigare lokala. Delkurser är fyra, A-D, men den första delkursen är inte aktuell för alla elever. Sökande till grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1 och 2 testas numera för att hamna på rätt nivå. Rutinen med kartläggningen började då det visade sig att många elever hade sökt fel delkurser.

De hamnade helt enkel på fel kurs. Antingen klarade de inte av delkurs 2, eller så gick de på delkurs 1 helt i onödan. Det blev väldiga nivåskillnader i klasserna, och lärarna fick pussla och övertala elever att byta kurser, säger Helena.

Kartläggning

Lärare kartlägger först elevers svenska genom intagningstest i att skriva, lyssna och läsa och placerar dem sedan på rätt nivå. Testerna är exklusiva för varje ny kursstart var 10:e vecka.

– Vi har tyvärr inte praktisk kapacitet för test i att tala ännu. Vid tveksamma intagningstest tittar vi på Sfi-betyget.

Olika studievägar finns inte på grundläggande nivå.

– Nej, alla studerar ihop och det är en jätteutmaning, säger Helena.

Kurser på 10 eller 20 veckor

10-veckorskurserna i SVA är heltidsstudier med 15 timmar per vecka. Restintag sker inom en vecka och gruppstorleken är 30 elever.

– Det är hektiskt och blir mycket arbete för eleven – även utanför lektionstid, säger Helena.

20-veckorskurserna är på 7,5 timmar per vecka, restintag sker inom tre veckor och gruppstorleken är 32 elever. Här måste eleverna måste studera flera ämnen för att nå heltidsstudier, exempelvis matte, engelska och samhällskunskap.

Vilka studerar på kurs A?

De elever som studerar på A-kursen är bland andra invandrare som har bott i Danmark och som kan danska.

– Det är också lågutbildade, de som har studerat lång tid på Sfi, de som har fått E-betyg samt de som har ett gammalt Sfi-betyg, säger Helena.

Helena Jeppsson håller upp tre böcker.

Litteratur

På A-kursen används bearbetade romaner – eleverna ska hinna läsa två stycken på 10-veckorskurserna.

– Det är svårt att hitta bra texter för vuxna på den nivån, och det blir ofta ungdomsböcker. Sms från Soppero av Ann-Helén Laestadius har fungerat mycket bra.

Sedan stegras nivån för romaner, och på de följande kurserna är det icke-bearbetade böcker som gäller. Målet är obearbetad vuxenbok, och vi tränar mycket på att upparbeta läshastighet och ordstrategier inför gymnasienivån.

 

 

Modersmål

Arbetar ni med elevernas egna modersmål?

– Vi följer förvaltningens reviderade språkstrategi för vuxenutbildningen; Flerspråkighet ska ses som en resurs. Alla språk är kunskapsspråk. Men vi har inget strukturerat arbete kring detta ännu.

Kunskapsluckor

Vilka kunskapsluckor finns mellan Sfi och SVA?

– Det varierar mycket, men vi ser återkommande mönster. Självständigheten brister, och eleverna behöver mer studieteknik. De måste träna på olika lässtrategier.

Elevers syn på skillnaden

Enligt elevers syn på skillnaden mellan Sfi och grundläggande SVA är dessa punkter utmärkande, säger Helena:

  • intensivare
  • man bara repeterar grammatiken
  • man måste lära sig många nya ord
  • man måste skriva längre och svårare texter
  • man har flera bedömningstillfällen
  • man måste vara självständig och ta ansvar själv
  • man köper och bekostar kurslitteraturen själv
  • man använder datorer