Fula Fiskar på Rosenholm

Bild på djur och naturmotiv.

Barn klipper ut djur från papper.Eleverna i klass 1 på Rosenholmsskolan är vana att jobba två och två. När Pedagog Malmö kommer till klassen för att dokumentera deras arbete med Skapande skola möter ett kreativt mummel av samtal och förhandlande om hur de ”Fula fiskarna och Främmande Fåglarna” ska se ut. Anna-Karin Andersson och Ingrid Sandsborg, båda konstnärer, har visat en del av sina egna bilder, de har med sig material i packar och de visar eleverna hur de klipper. Bildmaterialet är återvunna djurbilder från loppisfyndade tidningar och böcker.

Konstnären och Skapande skola
Anna-Karin och Ingrid besöker 19 klasser i område Söder under läsåret 14/15 och innan de kommer till klassen har de kontakt med läraren och bestämmer detaljerna kring besöket. Till exempel vill de att det finns en påkopplad projektor i klassrummet som är färdig att använda när de kommer.Kort på djur och naturmotiv.

Läraren och Skapande skola
Läraren Sandra Svensson har varit med om tre olika Skapande skola-arbeten. Hon har inte varit med och påverkat innehållet i förväg men tycker att Skapande skola ger henne inspiration till skolarbetet. Hon får idéer och ser också att hennes elever ibland kan klara saker som hon själv tänkt skulle kunna vara för svåra. Collage, som de jobbar med idag, skulle kunna vara en sådan sak. Nu ser hon genast möjligheten att jobba vidare med det i det klassen arbetar med just nu.

Skapande skola och ASL
När eleverna skapat sina djur är det rast och efter att ha varit ute och rört på sig sätter de igång med nästa del, att skriva och berätta om sitt djur. Nya samtal tar vid och de skapar små korta texter som handlar om vad djuret tycker om att äta, var det bor och vem som är vBarn klipper ut djur från papper.än eller fiende till det. Anna-Karin och Ingrid berättar att ibland kommer de till klasser som jobbar med Att skriva sig till läsning, ASL. Båda upplever att detta arbetssätt fungerar väldigt bra ihop med deras eget sätt att jobba med collage.

Estetiskt lärande
Sitt på stjärnorna säger Sandra när alla är klara och eleverna samlas i ring på golvet för att få ta del av varandras arbeten. Ingrid och Anna-Karin visar och läser. Det blir som en liten saga om varje djur. Vissa tycker om att leka och simma andra har hajar som fienden. Det är en stor förväntan, alla är(nästan) tysta och det blir många leenden.

Fiskar gjorda i lera.Fönsterkarmarna i klassrummet är fyllda av små mycket personliga ler-igelkottar från ett tidigare arbetsområde och när en elev berättar att deras djur är fiende med ormar och vän med igelkottar blir det väldigt tydligt att det är den tidigare kunskapen som processas. Genom att knyta an till det de lärt tidigare skapar eleverna meningsfulla helheter av det de lär sig. Skapande skola blir ett verktyg för att göra lärandet viktigt och synligt.

Bild på djur och naturmotiv.Elevdelaktighet
Som avslutning får eleverna en stund att berätta om hur de upplevt dagen. Gruppen hjälps åt att komma ihåg de olika momenten. Någon tycker att det varit svårt. En annan säger att det var roligt att komma på och att klistra djuren. De tycker det har varit roligt att se varandras djur, hur de blivit. Alla får en applåd!

Är du nyfiken på mer? De två konstnärerna dokumenterar själva klassernas arbeten i bloggen Vad händer sen?

Text och bild: Ina Alm