Fullt Fokus på Förskolan och Förskoleklassen!

Rubriker för material för förskoleklass på Malmö delar.

Den här veckan har Malmö delar fullt fokus på förskolan och förskoleklassen. Framsidan bjuder på såväl estetiska lärprocesser som inspiration kring utomhuspedagogik och spännande lekar. Sök gärna vidare i resursen för ännu mer inspirerande material.

Estetiska lärprocesser i förskolan

I arbetsområdet om estetiska lärprocesser presenterar Susanna Maier, från Pedagogiskt utvecklingsteam söder, ett spännande upplägg kring hur man kan introducera och arbeta med keramisk ler i förskolan. Här väcks barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära och en kunskapsprogression om materialets teknik är inbyggd i de olika delarna.

Lärande lek

I arbetsområdet fördjupar du dig i den lärande leken. Både tanken bakom den lärande leken och hur den kan tillämpas i klassrummet. Du får också lära dig hur du bygger upp en lekmiljö och du får tips och inspiration på olika miljöer och meningsskapande aktiviteter. Det här området fylls dessutom på efterhand så håll utkik om du är nyfiken!

 Inspiration kring utomhuspedagogik i förskolan

I resursen kring utomhuspedagogik hittar du som vill ha inspiration och pedagogiska idéer tre filmer med fokus på utepedagogikens välgörande effekter. Dessutom hittar du värdefulla tips kring spännande lekplatser, lämpliga busshållplatser, cykelvägar och intressanta besöksmål!

En egen sagoskog och pedagogiska lekar utomhus

Vad kan vara mysigare än att läsa och rita med inspiration från sagornas värld. I en läshörna kan barnens egen sagoskog ta form genom en gemensam väggmålning som kanske fylls med vatten, broar och slott. När det är dags att gå ut kan lekar som övar på att beskriva föremål barnen själv hittar utomhus passa fint. Kika till exempel på Burr eller Kims lek som båda ger roliga exempel på detta.

Hoppas att ni får mycket inspiration och idéer i förskoleklass och förskola! Har du som förskolepedagog ett inspirerande upplägg? Tveka inte att höra av dig!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.