Fyra digitala verktyg för att lyckas väl med fjärrundervisning

Skärmdump av Classroomscreen.

För att lyckas väl med din fjärrundervisning är det bra om du har koll på fyra digitala verktyg: Google Classroom, Google Meet, Classroomscreen och Google Jamboard.

Genom att kombinera dessa verktyg med varandra kan du som lärare öka kvaliteten i din fjärrundervisning, samtidigt som du ger dina elever förutsättningar att uppnå ett bättre läranderesultat.

Google Classroom

I nätbaserad undervisning är tillgången till digitalt undervisningsmaterial en nödvändighet för att kunna genomföra och delta i lektioner på nätet. I och med att du publicerar instruktioner, digitalt undervisningsmaterial och arbetsuppgifter i Google Classroom skapar du även en tillgänglig lärmiljö för dina elever. Eleverna kan komma åt materialet vid fler tillfällen än enbart under det aktuella lektionstillfället. De kan också aktivera tillgänglighetsfunktioner på sin dator eller smartphone och anpassa materialet utifrån sina behov. I Google Classroom kan du som lärare dessutom differentiera undervisningen genom att dela ut olika sorters uppgifter till dina elever.

När du leder fjärrundervisning i Google Meet ger du dina elever möjlighet att få fortsatt lärarledda lektionspass i realtid, trots att ni inte längre befinner er i ett fysiskt klassrum. Under ett videomöte kan ni kommunicera och interagera med varandra genom att skriva i chatten, räcka upp handen och få ordet eller genom att dela skärm. I Google Meet kan du skapa ett socialt sammanhang för er alla, om än på distans.

Du som lärare kan skapa struktur för din fjärrundervisning med Classroomscreen, som innehåller en mängd verktyg för att rita, skriva, slumpa fram namn, använda en timer, visa bildstöd, skapa QR-koder och genomföra omröstningar. Genom att dela din skärm i Google Meet kan du ha igång Classroomscreen samtidigt som dina elever arbetar med sina uppgifter.Classroomscreen ikoner

Genom att låta dina elever samarbeta och interagera med dig och med varandra i digitala pedagogiska ytor främjar du social interaktion, samarbete och kreativitet även online. Appen Google Jamboard är en digital whiteboard, som du kan öppna upp när du befinner dig i ett videomöte i Google Meet. I så kallade jams kan du och dina elever rita och skriva, dra och ändra storlek på text, infoga bilder och webbsidor, skapa och skriva på digitala post-it lappar och lägga till era Google Dokument, Kalkylark och Presentationer. Allt sparas i Google Drive och kan delas i Google Classroom.

Google Jamboard

Precis som när du planerar och organiserar undervisningen för ditt fysiska klassrum så behöver du ha genomtänkta undervisningsaktiviteter på distans, som främjar dina elevers lärande.

Lycka till!