Gästblogg: Besök från Berättargruppen Förintelsens efterlevande

Kollage på en vägg.

Det här är ett blogginlägg av Adriana Sturesson som arbetar som yrkeslärare på Komvux i Malmö med en utbildning för barnskötare som samtidigt läser svenska på grundläggande nivå. I januari 2021 tog hon kontakt med Berättargruppen Förintelsens efterlevande och fick därigenom kontakt med Peter Vig som arbetar som judisk resurs på Malmö Borgarskola. Det här är Adrianas berättelse om Peters besök på utbildningen.

Inför besöket fick jag tips av Peter om olika länkar som skulle hjälpa mig bygga förkunskaper och öka elevernas möjligheter till en fördjupad förståelse av ämnet. Resurserna inkluderade en presentation av berättargruppen, där det framgick att alla som besöker skolor hade en direkt koppling till Förintelsen. Peter skrev till mig att hans föräldrar kom från Ungern, där han var också född, och att han tyckte att det var viktigt att få förståelse och kunskap om den ungerska historien, i synnerhet om judarnas situation. Vi läste om historien om en liten stad i Ungern, Kisvardá. Vi förberedde oss även genom att läsa om Raoul Wallenberg och om bakgrunden  till Förintelsen av de ungerska judarna. Vi tittade också på olika bilder som användes som propaganda under andra världskriget. 

Peter Vigs första besök, under våren 2021, blev digitalt. Under presentationen fick vi ta del av Peters familjehistoria. Många av mina elever kände igen sig i berättelsen eftersom många av oss har kommit till Sverige av olika anledningar. Hans besök var mycket uppskattat och vi kunde hålla kontakt med varandra efteråt. Under året uppmärksammade eleverna mig också på att de hade sett Peter på TVn när han pratade om kränkningar. Mycket hände under året och det blev aktuellt att bjuda in Peter till ett andra besök i två andra kurser –  Barns lärande och växande och Etnicitet och kulturmöten. Peter kom till klassrummet i februari 2022. Inför den andra besöket arbetade eleverna med olika begrepp och dess innebörd och skapade mindmaps som ett collage för att visualisera betydelsen och kunna på ett mer konkret sätt skapa förkunskaper för att bättre ta del av Peters föreläsning.

Kollage på en vägg. Kollage på en vägg. Kollage på en vägg. Kollage på en vägg. Kollage på en vägg.

Peters andra besök hade mer koppling till hans judiska identitet och han gav mina elever många exempel om de olika begrepp som är centrala i kursen Etnicitet och kulturmöten: bla kultur, språk och gemenskap. Han berättade om sin familj, om den judiska kulturens historia, om hur religionen förenar människor och om hur viktigt det är att bevara minoritetsspråk. Huvudbudskapet var att vi alla människor har mycket gemensamt även om vi kan ha olika trosuppfattningar. Det var en känslomässig och stark upplevelse eftersom kriget i Ukraina hade startat dagen innan. Vi var alla redan då medvetna om att många människors historier skulle påverkas igen.

Jag vill gärna delge några av elevernas reflektioner som ger ett kvitto på att de, genom Peters besök och arbetet före och efter dem, har fått fördjupade kunskaper i människors uppväxtmiljöer och deras koppling till etnicitet och kulturmöten. Jag frågade eleverna vad de tyckte var bra, och här är några av deras svar:

Peter Vigs föreläsningen ger alltid en viss känsla i magen. Jag och kanske många av mina kollegor kan relatera sig med Peters berättelse på olika sätt. /…/ Peter använd sig av olika begrepp för att dela med sig sitt historia som bland annat: etnicitet, historia, språk, religion, gemenskap samt fostran.”

“Jag har fått en känsla av just Peters kämpan och kamp för att motverka inte bara antisemitism men han förklarar olika aspekter mellan människor och deras religion, kultur, etnicitet, språk och så vidare. Han har ett tänkande och önskan om att man ska respektera varandra oavsett sitt bakgrund, att det ska finnas förståelse mellan människor, att man ska titta på den andra som människa och att man ska inte diskriminera utan ha det bra tillsammans.”

“Det var bra för mig att träffa en person som Peter. Han är positiv och förstående. Han var enkel i sina ord, trots smärtan han hade i sina minnen, men trots allt verkade han vara en framgångsrik och positiv person som förtjänar att vara en förebild.”

“Det var väldigt bra att vi har tur att träffa en judisk person som Peter. Han är en utbildad och artig person, inte en rasist, och det är trevligt att träffa någon som han. Jag var väldigt intresserad av att höra hela hans historia och såg förändringen och förvandlingen i hans liv och hur han kom med hela sin lilla familj. Jag var mycket intresserad av att Peter hade byggt en stor och vacker familj här i Sverige, och var väldigt intresserad av att vara lycklig. Jag tycker om att bli introducerad till någon annans kultur, språk och religion eftersom det också stärker min mänskliga och professionella sida.”

Om du också vill ha besök av Berättargruppen Förintelsens efterlevande, ring eller mejla till Anita Marcus, 0709-45 55 81, anita.marcus@tele2.se. Peter Vig kan du nå direkt på peter.vig@malmo.se