Glädjen över att vara en del av en lärande organisation!

Fyra personer ler mot kamera.

Det är examenstider, det vill säga tid att fira allt vi lärt oss under det gångna läsåret. Innan dess är det inte så dumt att gå igenom, minnas och utvärdera allt vi gjort och varit med om – det tillhör när man är en del av en lärande organisation! I den lärande organisationen lär vi av det som skett, vi lyssnar in forskningen, tar till oss ny kompetens och reflekterar tillsammans!

Vad har då vi organisationspsykologer haft för oss i år?

Det som genomsyrat hela läsåret är att vi fått vara med att driva och vara en del av den stora utbildningssatsningen ISSL (International School System Leadership) och ISL (International School Leadership). Alla skolledare i Malmö har fått arbeta med det pedagogiska ledarskapet i syfte att skapa Varje elevs bästa skola. Vi har alla haft fokus på eleverna och deras utveckling. Utifrån det har vi funderat på vad vi som medarbetare och ledare behöver utveckla för kunskaper för att skapa Varje elevs bästa skola. Nu har vi ett nytt strategiskt ramverk att ta stöd i för vårt fortsatta arbete. Nedan har vi försökt sammanfatta organisationspsykologernas arbete, läsåret 2017-18, utifrån ramverkets huvudrubriker.

Vår gemensamma riktning styr prioriteringar och beslut

Under läsåret har vi följt skolledare och ledningsgrupper i deras arbete med att leda sina verksamheter i riktning mot skolans vision. Skolans ledningsgrupp, ledd av rektor, är motorn i skolans utveckling. I ledningsgruppen balanseras det strategiska och operativa arbetet, genom att definiera och förankra mål och strategier. Ledningsgruppen driver utvecklings- och förändringsarbete och leder, följer upp och utvärderar elevernas, medarbetarnas och verksamhetens resultat. Vikten av att skolorna har en fungerande ledningsgrupp, där alla arbetar mot samma mål och leder skolan mot en gemensam riktning poängterades särskilt, då forskarna Lars Svedberg och Olof Johansson föreläste för oss under läsårets sista ledarforum. Under det gångna läsåret har organisationspsykologerna arbetat med 26 ledningsgrupper. Vi har sett hur ledningsgruppernas arbete blivit allt effektivare med  fokus på eleverna och medarbetarnas lärande och resultat. Vi har lärt oss väldigt mycket av samarbetet och utvecklingsarbetet med varje ledningsgrupp.

Vårt ledarskap ger resultat och effekt för våra elever

Det är rektors ansvar att organisera och leda den pedagogiska verksamheten på skolan så att utbildningskvaliteten är god och resultatuppfyllelsen hög. Det är viktigt att det finns goda kunskaper och stort engagemang hos personalen, för att på bästa sätt kunna möta och skapa förutsättningar för varje elev på bästa sätt. Som ledare är det viktigt att ha en tydlig vision för verksamheten och att få medarbetarna engagerade och delaktiga i arbetet med att nå målen. Det är också viktigt att som ledare känna sig trygg i det personliga ledarskap och uppleva att man står på en stadig grund. Organisationspsykologerna har under det gånga läsåret fått förmånen att följa 40 chefer och ledare i arbetet med att utforska det egna ledarskapet samt leda verksamheten mot uppsatta mål! Ni skolledare som generöst delat med er av alla era kunskaper, idéer och dilemman har berikat vårt kompetens. Ni har gett oss massor av kunskaper.

Vårt kvalitets- och förbättringsarbete baseras på data och evidens

Det har varit spännande att under ISL-utbildningen få fördjupa våra diskussioner kring hur vi kan fortsätta att leda och utveckla verksamheten utifrån den data och den fakta vi har. Här finns det utrymme att stanna upp och fundera. Hur vet vi att det vi gör leder till utveckling? Hur fattar vi välinformerade beslut, med elevens bästa i fokus? Vilka insatser ger effekt på sikt och hur ser vi det. Under det gångna året har vi organisationspsykologer fått inblick i flera av skolors systematiska kvalitetsarbete och fått följa er skolledare i ert arbete med skolans åtaganden. Vi ser att det sker väldigt mycket spännande arbete ute på skolorna. Vi har också fått följa hur ni skolledare låtit er inspireras av det kunskapsinnehåll och de processövningar som vi fått praktisera under ISL-utbildningen och hur ni använt dessa i arbetet med er personal för att få alla delaktiga i arbetet med skolans åtaganden.

Vi fördjupar vårt lärande systematiskt och tillsammans

Under det gångna läsåret har vi fått in flera beställningar på utbildningsinsatser och workshops kring ledarskap, förändringsarbete, grupp- och organisationsutveckling, kommunikation mm. Vi har arbetat mycket med att leda lärprocesser och också lärt ut och arbetat med olika kollegiala lärmodeller, så som reflekterande samtal. Då vi delar dilemman och lyssnar in och utforskar olika perspektiv, lär vi oss massor och hittar ofta nya och bättre sätt att lösa problem på. Till alla skolor och all personal som vi träffat vid våra utbildningsinsatser och workshops, tack för att ni deltagit aktivt i våra utbildningar och generöst delat med er av era kunskaper!

Avslut, fest och vila!

Vi önskar er alla en riktigt fin skolavslutning och därefter en välbehövlig och skön sommarsemester! Vi ses till hösten fyllda av energi och kraft att förverkliga alla de lärdomar och utvecklingsidéer vi fått under det gångna läsåret!

Har du redan nu en tanke på framtida samarbete med oss organisationspsykologer, så kan du göra din beställning här.

Tillsammans skapar vi ”Varje elevs bästa skola”

Organisationspsykologerna på PI

Elisabet Graci, Anders Lindmark, Caroline Söderholm, Sara Unogwu