Google Apps for Education i Malmö – Nu kör vi!

Ikoner för olika googleappar.

Ikoner för olika googleappar.När jag den 21 mars presenterade handlingsplanen för det fortsatta arbetet med Google Apps for Education i Malmö stad för styrgruppen kände jag mig osäker. Alla turer fram och tillbaka och vår envisa tanke om att inte nöja oss med det näst bästa. Samtidigt hade vi tillsammans med referensgruppen gjort tester med andra system och nu var trots allt det juridiska klart och stadsjuristen i Malmö hade sagt ja.

I konferensrummet bredvid var mina kollegor i projektgruppen igång med den första workshopen med pilotskolorna och tanken på att gå in och säga att vi måste tänka om fanns inte. Efter några frågor under presentation var saken avgjord. Några minimala korrigeringar men annars, kör!

Äntligen får skolan något som de verkligen vill ha, ett verktyg för kommunikation, information och samarbete; inte det näst bästa och absolut inte något hittepå för skolan. I läroplanen står det också att elever skall förberedas för ett liv efter skolan. Även om kanske inte Google finns, eller i alla fall inte har den dominans som idag, om 5-10 år så kommer digitalt samarbete i realtid oavsett var man är och med vilken enhet man är uppkopplad med största sannolikhet att vara vardag för eleverna. Jag var glad men samtidigt är handlingsplanen minst sagt snäv tidsmässigt och målad med bred pensel. Men tanken har hela tiden varit att erfarenheterna av piloten skall fylla i detaljerna och konturerna och eventuellt revidera grunden.

Ett annat osäkerhetsområde är fortfarande om de tekniska förutsättningarna för att hantera en sådär 35 000 elever och 7 000 pedagoger med rätt behörighetsgrupper utifrån skola, klass och ämne/kurs är på plats i tid. Här vilar ett stort ansvar på Malmö stads IT-verksamhet.

Pilotskolorna bestående av 2 gymnasieskolor, 2 grundskolor och 1 förskola har precis kommit igång och tanken är att vi skall skaffa oss så stor erfarenheter som möjligt för att under hösten släppa igång resterande skolor i den takt som mäktas med. Malmö stads nuvarande system PedNet kommer att finnas kvar parallellt under 2013 men kommer vid årets slut att stängas ner.

Mer information om införandet kommer att gå ut till skolledarna under de närmaste veckorna och i början av maj kommer de att bjudas in till informationsträffar där projektgruppen tillsammans med några av pilotskolorna berättar om praktiska erfarenheter och vilka förberedelser man bör göra. Vi tror att skolledarna har en viktig roll och är en framgångsfaktor för hur väl miljön kommer att utnyttjas vilket också framkom i rapporten från UnosUno.

Det har varit en lång och krokig väg hit men nu kör vi!

Glad Påsk önskar

Projektgruppen genom

Fredrik Selarp, projektledare