Gravmattor på Stenkulaskolan

Matta där ett skelett är avbildat.

Nu är Stenkulaskolans F-3 i full gång med att testa lektionsmaterialet om Forntiden. Vi börjar i nutid för att sedan arbeta med dåtiden. Utifrån enkla jämförelser mellan livet förr och nu, ska arbetet leda in på att fundera över framtiden.

Under hösten 2017 har jag tillsammans med Pernilla Comet förstelärare på Stenkulaskolan och Thomas Person arkeolog och museipedagog på Malmö museer planerat ett lektionspaket som handlar om Malmö med omnejd under forntiden. I de flesta läromedel utgår man från Stockholm, men här tänker vi lokalt och då blir det lite andra årtal.

Tolv klasser på Stenkulaskolan, F-3, är med och testar, reflekterar kring och förbättrar materialet. För att få en känsla för vad en grav kan berätta fick lärarna en kick-off med Thomas och Museets lektionsmaterial kring gravmattor. Gravarna är autentiska bilder från arkeologiska utgrävningar och alla gravarna har hittats i Malmö. Med olika metoder kan man få fram hur lång personen har varit, om det var en man eller kvinna och under vilken tidsperiod som personen blev begravd.

Arbetet med Malmös lokalhistoria började med 1700-tal Nya möjligheter för Malmö och 1600-tal Malmö blir svenskt. Under våren 2018 kommer  två nya lektionspaket, Forntiden och 1800-talet Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, bli tillgängligt via Pedagogiska kartor.

Elev mäter skelett från matta där ett skelett är avbildat.