Gudrun Einarsdottir – Alternativ och kompletterande kommunikation i skolan

Gudrun Einarsdotter

Kommunikation är ett överordnat begrepp för mänskligt samspel. Den bygger på ömsesidighet och gemenskap och är en förutsättning för lärande. Vid kommunikation används talat språk men också gester, kroppsspråk, mimik och ljud som kan kompletteras med bilder, tecken, symboler eller bokstäver. Elever som använder AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) är beroende av en miljö som anpassar kommunikationen och arbetar med att utveckla kommunikativa och språkliga färdigheter parallellt med den ordinarie undervisningen.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går av stapeln den 29 september och du ser Gudrun på Pauliskolan kl 10.30-12.00 och 15.00-16.30.