Hallå där Katrin Stjernfeldt Jammeh!

Porträttbild på Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hallå där Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö! Du deltar i det inledande panelsamtalet på årets studiedag Pedagog Malmö live, tillsammans med de tre utbildningsdirektörerna. Vad tror du ni kommer att prata om?

Jag tror och hoppas att vi kommer att prata mycket om hur vi tillsammans kan öka likvärdigheten och få fler unga att lyckas i skolan. Jag tror också att vi kommer att prata om samverkan mellan skolformer och över förvaltningsgränser och om en del gemensamma utmaningar, till exempel språkets betydelse i hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning.

Varför vill du vara med på en studiedag för Malmös pedagoger och skolmedarbetare?

Få saker betyder så mycket för Malmö som skola och utbildning. I kommunfullmäktiges budget är ett av våra mål för mandatperioden att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år. Vi har satt det målet eftersom vi ser hur avgörande en gymnasieexamen är för en ung människas chanser att hävda sig på arbetsmarknaden. Och även om det är hela stadens mål, så har ju skolverksamheterna en särskilt viktig roll i att få till och fortsätta driva en positiv förflyttning.

Jag är även själv inne på upploppet med det utredningsuppdrag jag jobbat med sedan snart ett år tillbaka, Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01). Så jag hoppas också både få ta del av kloka idéer och pröva en del egna tankar med bäring på Malmös skolor som jag fått längs utredningens gång.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig efter att ha lyssnat på ert samtal?

En känsla av att vi i Malmö, trots de utmaningar och hinder som finns, tillsammans och med enträget arbete har fått till en positiv utveckling. Att både vi politiker och Malmöborna ser allt det fantastiska som uträttas varje dag i våra verksamheter och att det är en källa till stolthet för hela staden.

Har du något medskick till Malmös pedagoger?

Din insats för våra barn och unga är oerhört värdefull. Både för varje enskild individ och för att Malmö som helhet ska utvecklas hållbart.

Tack Katrin, vi ses den 16 mars!

Vill du ställa frågor till Katrin eller Malmös skoldirektörer Jan-Ola Olsson (t.f), Peter Lindberg och Anneli Schwarz?
Gå då till vevox.app/177757125 och klicka på chatt-ikonen redan nu!