Allt du behöver veta inför Pedagog Malmö live 2022

Illustrerade blommor och texten

Snart är studiedagen Pedagog Malmö live här, den 16 mars kl 8.30 – 12 är det som gäller. Redan nu kan du börja planera din förmiddag genom att besöka Pedagog Malmö live-sajten och botanisera bland alla inspirationsföreläsningar och dialogmöten. Om du inte kan hålla dig till den 16 mars, så kan du faktiskt redan nu ta del av de förinspelade föreläsningarna.

Som deltagare väljer du själv hur du vill lägga upp din förmiddag. Följ antingen vår livesändning från PML-studion med inbjudna föreläsare och gäster (Ladda ner programmet för livesändningen här) – eller plocka själv ihop ett program som passar dig via de förinspelade föreläsningarna och live-dialogerna (eller gör både och!). Dagens övergripande tema är likvärdighet, delaktighet, hållbarhet och språkutveckling.

Gå till Pedagog Malmö live-sajten

Se en kort introduktionsfilm med dagens moderatorer Malik och Anna

Vad är egentligen Pedagog Malmö live?

Det är en studiedag gemensam för pedagoger och skolpersonal i Malmös tre utbildningsförvaltningar med ansvar för förskola, grundskola samt gymnasium och vuxenutbildning. Pedagog Malmö live ska genomföras vartannat år.

Behöver jag anmäla mig?

Nej, det behövs ingen anmälan för att delta. Gå till pedagog.malmo.se/live kl 8.30 den 16 mars bara. Efter en gemensam introduktion väljer du själv de föreläsningar som intresserar dig, eller hänger kvar i livesändningen.

Är det obligatoriskt att delta?

Utgångspunkten är att alla pedagoger och övrig personal som har studiedag ska delta. Eventuellt undantag beviljas av rektor och utbildningschef.

Kommer det finnas möjlighet att träffa kollegor från andra verksamheter och skolformer?

Jajamänsan! Kl 10.15 är det tid avsatt för dialogmöten. I dialogmötena är det erfarenhetsutbyte och nätverkande som är i fokus. I varje Teams/Meetrum finns en samtalsledare som öppnar mötet, introducerar ämnet och håller koll på tiden. I dialogmötet är alla delaktiga och tar gemensamt ansvar för att fördela taltiden. Vi lyssnar aktivt och tar ansvar för vårt eget professionella lärande. Ta tillfället i akt att träffa kollegor från andra skolor!

Får jag titta på föreläsningarna redan nu?

Självklart! De förinspelade föreläsningarna finns tillgängliga redan nu på PML-sajten och uppdateras löpande i takt med att projektgruppen färdigställer fler.

Hur ställer jag frågor i livesändningen?

Du kan ställa frågor via verktyget Vevox. Det går bra att ställa din fråga redan nu på vevox.app/177757125. Klicka på chatt-ikonen och ställ en fråga, eller gilla andras frågor.

Hur hittar jag bland alla föreläsningar?

Föreläsningarna presenteras i en lista, där de är sorterade tematiskt. Notera dock att många föreläsningar berör flera ämnen, vilket gör sorteringen till en utmaning. De är även kategoriserade efter samma kategorier som övriga artiklar och bloggposter på Pedagog Malmö, för att underlätta sökfunktionen.

Kan jag titta på livesändningen i efterhand?

Ja, allt kommer spelas in och publiceras i efterhand efter att de blivit textade. Föreläsningarna kommer finnas kvar och vara en integrerad del av Pedagog Malmös stora utbud av inspiration och kollegialt delande. Så du kan lugnt komma tillbaka och se dina favoriter

Får jag dela föreläsningarna externt och i sociala medier?

Föreläsningarna ligger öppna för vem som helst att ta del av, vi i Malmö delar gärna med oss till andra intresserade. Filmerna kan användas i olika externa sammanhang, men delge gärna föreläsaren och återkoppla så blir hen glad.

Hur har ni valt ut vilka som föreläser?

Utbudet bygger på en vilja att dela med sig. På grund av pandemin och den ökade smittspridningen under senhösten och början av vintern har förskolor och skolor haft en ansträngd situation och vi har därför inte initierat många förfrågningar, eftersom fokus har varit att upprätthålla kärnverksamheten. Det är av den anledningen representationen är ojämnt fördelad mellan verksamheterna och skolformerna. Live-sajten kommer fortsätta att utvecklas och utökas med fler föreläsningar löpande, så över tid hoppas vi att det jämnar ut sig. Om du vill dela med dig av ett arbetsområde eller inspirera, bara hör av dig till Pedagog Malmö-redaktionen.

Vem ansvarar för Pedagog Malmö live?

Det är Pedagogisk inspirations styrgrupp och de tre skolförvaltningsledningarna i Malmö stad som beslutar om att studiedagen ska genomföras. Pedagogisk inspiration har fått i uppgift att planera och genomföra studiedagen, i nära samarbete med styrgruppen.

När är nästa Pedagog Malmö live?

Vartannat år är det beslutat att det ska genomföras en gemensam studiedag för alla pedagoger i Malmö. Så 2024 är det dags nästa gång!