Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra?

Container full av skräp.

Vad begreppet hållbar utveckling innebär är inte alltid så självklart. Förklaringarna och definitionerna svävar ibland. Att titta närmare på den egna konsumtionen och också på skolans är ett sätt för att få syn på en del av begreppet och ta det lite närmare sig själv.

Att prata sopsortering i klassrummet, i hemmet och sopsortera på skolan är det många lärare som gör. Men ibland är det bra att ta in andra aktörer som kan berätta om sin verksamhet och visa vad som händer efter det att tunnorna har tömts. På Sysavs anläggning i Norra Hamnen kan elever få ta del av detta.

Kryddgårdsskolan arbetar för att stärka sin NO-inriktning och förra läsåret följde jag deras arbete kring konsumtionsmönster. Med hjälp av Annika Trenneman och Christopher Häll har jag samlat deras undervisning kring konsumtionsmönster i ett lektionspaket. Huvuddelen är inriktad på geografi. Genom Pedagogiska kartor- Närmiljö som lärmiljö: Geografi kan nu alla skolor ta del av och använda detta material. Det är bara att klicka på den bruna stjärnan så kommer du till den pedagogiska planeringen, lärarhandledningen, läromedelstexten och storbildsunderlaget.

I lektionspaketet Hållbar utveckling – Vad är det och vad kan jag göra? åk 4-6 får eleverna verktyg för att kunna reflektera över sin egen konsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta görs genom ett avstamp i de 17 globala målen och fortsätter genom samtal, läsning av faktatexter, filmer, reflektioner av dessa och arbete i grupp. I detta får eleverna en teoretisk grund att stå på inför besöket på Sysavs anläggning. Besöket på återvinningscentralen och avfallsanläggning kompletterar undervisningen med praktiska moment som ger verklighetsanknytning och svar på autentisk problem som vi har svårt att få fatt i när vi är i klassrummet.

Studiebesök på Sysavs anläggning i Norra hamnen är kostnadsfria för alla elever i årskurs 4-9 och gymnasiet. Det som krävs är egen buss för att kunna genomföra den guidade turen på avfallsanläggningen.

Idag finns 19 lektionspaket att ta del av även inom andra ämnen vis Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. I foldern Pedagogiska kartor kan du läsa mer om lektionspaketen.

Lyftkran vid soptipp.