Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Två barm ligger på golvet och diskuterar framför en läsplatta

Ett skolbibliotek som är inkluderat i skolans pedagogiska verksamhet och som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Har du ett sådant skolbibliotek kan det vara ett skolbibliotek i världsklass.

För sjätte året i rad bjuder fackförbundet DIK in till Skolbibliotek i världsklass. Avsikten är lyfta och synliggöra god skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotek som kan vara förebilder och inspirera skolor att utveckla sitt eget skolbibliotek.

Det ställs höga krav för att få utmärkelsen och 2017 klarade 25 av de nominerade skolbiblioteken att leva upp till kriterierna. Det räcker inte med att ha en duktig skolbibliotekarie. Skolbiblioteket måste vara hela skolans angelägenhet och ingå som en del i skolutvecklingsarbetet. Skolbibliotekarien ska vara en självklar samarbetspartner till skolledning och lärare.

Skolbibliotekariens kompetens ska användas både i det språkutvecklande arbetet och för att stärka och utveckla elevernas digitala kompetens. Det senare hamnar i fokus i höst, när styrdokumenten ändras för att tydliggöra att kunskaper om digitaliseringen är nödvändiga i dagens samhälle. Många skolbibliotekarier har spetskompetens inom området och de bör ses som en tillgång för skolan.

Malmö stad hade 2017 tre skolbibliotek i världsklass, Slottsstadens skola, Möllevångsskolan och Pauliskolan. Men det  finns kanske flera? Tveka inte att nominera din skola till utmärkelsen i år. Det är en stor ära att bli utsedd till Skolbibliotek i världsklass och värt att uppmärksammas. Medalj för skolbibliotek i världsklass.

Nominera ditt skolbibliotek här senast den 8 februari.