Hejsvenska – ett språkverktyg för alla

Bild på Hej svenskas olika steg.

Hejsvenska är ett digitalt verktyg för träning i svenska som andraspråk. Det riktar sig främst till vuxna och är konstruerat så att det ska kunna användas av alla – oavsett studiebakgrund eller datorvana. Det används därför flitigt både inom och utom sfi-utbildningen i Sverige. Dessutom är det helt kostnadsfritt!

I januari var det informationsträff på Komvux Malmö sfi Heleneholmskolan, då projektledarna presenterade den tredje delen av Hejsvenska. Deltagare från när och fjärran inom olika yrkesgrupper deltog.

– Nästa informationsmöte sker i april 2021. Då ska Hejsvenska vara komplett med alla fyra delarna, säger projektledare Annika Hansen och Malin Hoff.

Kvinna föreläser om hjälpstrukturer framför projicerad presentation.
Projektledare/förstelärare sfi/ Annika Hansen och delprojektledare/sfi-lärare/ Malin Hoff presenterar hejsvenska.se

 

Ingen inloggning krävs

Hejsvenska är ett språkverktyg för alla. Du kan använda det på webben eller ladda ner som app. Det krävs ingen inloggning, utan kan användas även utanför skolan.

– Det ska vara ett så enkelt träningsredskap som möjligt – för alla. Man ska kunna språkträna även utanför sfi-undervisningen, säger Annika och Malin.

Motsvarar innehållet i sfi

Projektet har som mål att producera program vars språkliga innehåll motsvarar innehållet i sfi. Genom Hejsvenska tränar du ordförråd, fraser och basgrammatik. Användarna läser, skriver, lyssnar och övar språket och olika färdigheter med hjälp av varierande uppgifter. Progression finns inom varje temaområde.

Tio vardagliga teman i varje del

Varje del är uppbyggt kring tio vardagliga teman där användaren får träna ett funktionellt och kommunikativt språk. Utgångspunkten är att läs- och skrivinlärning sker bäst när användaren känner till ordens betydelse och därför utgår man från modeller och övningar där användaren får lyssna och bygga upp sin förståelse innan man går vidare och tränar ljud och läs- och skrivförmåga i övningar.

Inbyggda stödfunktioner

Genomgående byggs språket hela tiden ut från ord och fraser, vidare till meningar, dialoger och texter. För att programmet ska kunna användas självständigt av så många som möjligt finns olika stödfunktioner inbyggda, till exempel en hjälpknapp och ett feedbacksystem som, efter att användaren gjort ett fel, alltid ger möjlighet att göra rätt direkt igen på samma exempel efter input.

– Du får öva steg för steg tills det blir rätt. Det är en genomtänkt gång – allt hänger ihop och bygger på vartannat, säger Annika och Malin.

Kvinna föreläser om hjälpstrukturer framför projicerad presentation.

Produktion och finansiering

Hejsvenska del 3 och 4 produceras av Komvux Malmö sfi i samarbete med Do-Fi och medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Projektet bedrivs fram till våren 2021, då Hejsvenska ska vara komplett med fyra delar motsvarande sfi kurs A-D.

Tidigare har Hejsvenska 1 (sfi kurs A) producerats med finansiering av Skolverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Hejsvenska 2 (sfi kurs B) som ett AMIF-projekt (Asyl-Migrations- och Integrationsfonden).

Spridning och användning

Hejsvenska, som också är en del av språkpaketet på informationsverige.se, har fått stor spridning och används bland annat inom asylboenden, gymnasieskolans språkintroduktion, kriminalvården och sfi.

– Men även utanför reguljär utbildning, säger Annika och Malin. Programmet har runt två tusen unika besökare på webben under en vardag och apparna till Hejsvenska 1 och 2 har en och en halv miljon nedladdningar hittills. Apparna finns för gratis nedladdning på AppStore och Google Play.

Kvinna föreläser om hjälpstrukturer framför projicerad presentation.

– Sprid gärna materialet inom din organisation och skicka gärna vidare till andra som kan ha glädje av det! hälsar Annika och Malin.

LÄNKAR

Affisch för hej svenska.