Hemmets trygga borg

Kvinna ser rädd ut.

Terminens första filmtips består av två franskspråkiga belgiska filmer som kräver mycket av tittaren. De är välgjorda, välspelade och ständigt aktuella, men det gör nästan fysiskt ont att se dem. Våld och övergrepp mot kvinnor förekommer dagligen i parrelationer och om vi någonsin vill bli fria från denna skamfläck måste vi prata om det. Jag vill tro att skolan kan vara en viktig del i detta.

Eftersom filmerna inte visar någon form av fysiskt våld eller övergrepp ligger den stora bördan på skådespelarna som måste förmedla sina känslor på mer subtila sätt. Resultatet är två 15-minutersfilmer som tar ett rejält grepp om halsen och släpper knappt taget när eftertexterna rullar.

Innehållet i kombination med språket gör att de här filmerna kanske bäst lämpar sig för gymnasiet eller sista året i grundskolan, men det är självklart upp till varje lärare att bestämma. Filmerna finns även utan engelsk text för t ex franskundervisningen.


Filmen utan engelsk text


Filmen utan engelsk text

Mer information om våld mot kvinnor finns här:
Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Kvinnofridslinjen