Historiebruk i teori och praktik

Gammal karta över Malmö.

Skolinspektionen har undersökt ett stort antal skolors undervisning i historia (rapport 400-2013:6837) och fann mycket som var bra, men också något som behövde bli bättre.

Det som skulle bli bättre var undervisningen som utvecklade elevers förmåga att

  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

 

Det här får vi göra något åt – eller hur?

I alla fall har Pedagogenheten på Malmö Museer, Fakulteten Lärande och samhälle på Malmö Högskola och Skoletjenesten Öresund fått en idé.  Vi tror att kulturarvsinstitutioner kan användas i högre grad – dels genom sina skolprogram men också via material som finns tillgängligt på webb. Inte minst kan det vara intressant med samtal mellan lärare och pedagoger på dessa institutioner. För visst händer det saker när vi möts över professionsgränserna?  Så vi bestämde oss för att göra en fortbildande eftermiddag för lärare i åk 5-9 och bjuda in några pedagoger från kulturarvssidan. Region Skånes kulturförvaltning var också med på idén och bidrog med pengar.

 

 

Den 21 november kom snabbt i kalendern så vi säkert kunde boka in vår föreläsare, Cecilia Axelsson Yngvéus. Cecilia är lektor i historiedidaktik på Malmö Högskola, och har arbetat en del med att uttolka och konstruera uppgifter till bedömningsstöd, kartläggningsmaterial och kursprov för Skolverket, där historiebruk är en av förmågorna som behandlas. Cecilia kommer att tala om historiebrukets processer.

Som andra punkt kommer några kulturarvsinstitutioner (Malmö Museer, Dunkers kulturhus, Regionmuseet Kristianstad och ev någon mer) att presentera exempel på hur de arbetar med historiebruk.  Svarar dessa exempel på skolans behov? Eller har vi andra idéer på hur vi bäst kan samarbeta, inspirera och komplettera varandra?  Det ska vi diskutera! Räcker inte tiden till så får vi kanske fortsätta en annan gång – om ni är med på det?

 

Välkomna den 21 november kl 13-16 till Malmö Museer. Inbjudan och anmälan finns i PI:s kalendarium eller kontakta marianne.bomgren@malmo.se