Historiska källor i undervisningen

På flera ställen i skolans styrdokument lyfts vikten av att elever ska få möjligheten att arbeta med olika typer av historiskt källmaterial. Karin Sjöberg, arkivpedagog på Malmö stadsarkiv, är van att ta fram ett lämpligt urval av material när hon ska förbereda inför någon av arkivets kostnadsfria elevworkshops.

Karin förklarar att workshopsen är ofta temabaserade – och att de inte sällan är framtagna utifrån direktförfrågningar som kommit in från lärare i Malmö. I filmen nedan beskriver hon bl.a. hur det går till rent praktiskt när en workshop ska utformas – och understryker vikten av att elever lär sig ett källkritiskt förhållningssätt:

 

Ny workshop för åk 6-9

Hösten 1943 flydde tusentals danska flyktingar över Öresund på grund av judeförföljelse och motstånd mot tyskarna. Stora räddningsinsatser drogs igång längst med den svenska respektive danska kusten och de lokala fiskarna spelade en viktig roll.

Exempel på hur polisförhörsanteckning från förr.

 

Hösten 2013 uppmärksammar Malmö stadsarkiv dessa händelser genom att arrangera Flykten över Öresund – en ny workshop för elever från åk 6-9. Bl.a. vill workshopen väcka frågor och tankar kring flykt och migration.

Stadsarkivet erbjuder under hösten även två lärarfortbildningstillfällen där man kan lära sig mer om Malmö stadsarkivs pedagogiska verksamhet – och hur man som lärare kan använda historiska källor i undervisningen.

Mer information om workshopen och lärarfortbildningen finns i en PDF-inbjudan här.

 

Film och brödtext:
Chris Munsey, Red. Pedagog Malmö