Hon är framtidens ledare

Kvinna står i park i Malmö där Kronprinsen syns bakom.
Therese Neldeborn.
FOTO: @ Malmö stad / Gustaf Johansson

Therese Neldeborn ses som en av Malmö stads framtida ledare. Med sig in i kommunens chefsutvecklingsprogram har hon sina erfarenheter från gymnasiesärskolan där organisationen får anpassas efter elevernas behov.
– Varje gång det kommer in en ny ungdom är det vi som måste ändra på vår verksamhet. Så varje läsår känns det som om man får ett nytt jobb.
Therese Neldeborn har jobbat på Valdemarsro gymnasium sedan 2011. Hon har bland annat varit resursperson och samordnare. För ett år sedan utsågs hon till teamledare för kortidstillsynen av eleverna, motsvarande grundskolans fritidsverksamhet före och efter skolan samt på loven.
Valdemarsro är en gymnasiesärskola och elevernas behov av stöd och hjälp varierar kraftigt.
– Vi har elever med allt ifrån en lindrig utvecklingsstörning till personer med omfattande fysiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar, säger Therese.
Detta gör att vissa elever kan undervisas i grupp medan andra måste ha en helt individuellt anpassad skoldag.
– Synen i verksamheten är att vi anpassar oss efter ungdomen och inte tvärtom.
När Therese går genom skolans korridorer blir hon flera gånger stoppad av elever som vill hälsa och prata med henne.
– Det är en fantastisk arbetsplats. Tänk att komma varje dag till sitt jobb och mötas av all denna glädje och massor av kramar.
Therese berättar om hur gymnasiesärskolan på många sätt är en värld som skiljer sig kraftigt från andra gymnasieskolor. Tonårsproblem som alkohol och droger existerar inte.
– Jag anordnar disko för ungdomarna en gång per termin. Det brukar aldrig vara mer än lite popcorn på golvet att städa upp efteråt. Och om det sker vandalisering på skolan är det för att eleven är utåtagerande och frusterad över något. Då är det vi som har satt kraven för högt. Det är ingen som medvetet går runt och förstör för andra.
Therese har blivit uttagen till Malmö stads ettåriga utvecklingsprogram Framtida ledare. Hon började programmet i januari och har under våren deltagit i olika utbildningar och studiebesök, i både den egna förvaltningens och stadskontorets regi. Till hösten fortsätter utbildningen med internat som stadskontoret anordnar.
– Allt är så himla hemligt. Det är med skräckblandad förtjusning jag hoppar på detta för mitt kontrollbehov och att inte veta innehållet i utbildningen klingar inte alltid.
Vad gäller framtidens ledarskap tror Therese att det måste finnas en medelväg mellan platta organisationer och hierarkiska pyramider.
– Jag hoppas att man som chef inte ska sitta långt från verksamheten och styra. Sedan ser jag problem med platta organisationer också. Det är lätt att man faller in i att allas ansvar blir ingens ansvar.
För egen del hoppas hon att utvecklingsprogrammet ska leda till en tydligare ledarrol
l för henne så småningom.
– Jag vill få bygga upp, driva, engagera och utveckla en verksamhet. I dag är jag den tråkiga mellanchefen som ingen vill vara, säger Therese med ett självironiskt leende.
Text: Jonas Andersson. Artikeln är publicerad i Edico.
Foto: @ Malmö stad / Gustaf Johansson