Hopp i havet – om havets ekosystem

Alger i vatten.

Att ekosystem fungerar är något vi människor är beroende av, men hur kan vi lära oss mer om dem? Marint kunskapscenter fortsätter sitt samarbete med Pedagogisk inspiration Malmö. Den här gången är det en djupdykning i att bygga kunskap om ekosystemen i Öresunds marina miljö. I alla fall starta en nyfikenhet om livet under ytan.

Det är svårt nog att synliggöra ekosystem som finns på land, än svårare är det i vattnet. Tidigare har Marint kunskapscenter och Pedagogisk Inspiration Malmö, via statsbidrag, möjliggjort för klasser i Malmö att besöka Öresund som klassrum med pedagogiskt stöd. Samarbetet resulterade också i två lektionsmaterial där elever och lärare var med och utformade arbetssätt och innehåll. Under konferensen Ocean Literacy in coastal cities 2018 berättade elever om vad arbetet hade gett dem och spred sin kunskap på konferensen. Lektionsmaterialet som blev färdigt inför konferensen finns att nå via Pedagogiska kartor. För åk 2-3 finns materialet Vi och naturen i Öresund där eleverna får bekanta sig mer med vem som lever och vad som växter vid strandkanten. Plast i havets ekosystem riktar sig till åk 7 – 9 där eleverna får undersöka vardagen och närmiljön. Här ligger fokus på elevernas egen påverkan och redskap för handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Klassen behöver inte själva ta med redskap för fältstudierna utan allt som behövs för fältstudierna i dessa lektionspaket finns att boka via Havslådan.

I höstens satsning för årskurs 4 – 6 ges möjlighet att lära sig lite mer om havets ekosystem och dess uppgifter. Med fokus på FN:s Globala mål 14, delmål 14.2 – Skydda och återställ ekosystem, får eleverna ökad kunskap om ekosystemen i Öresunds marina miljö med stöd av pedagogerna från Marint kunskapscenter. Programmet innehåller tre träffar, två på Marint kunskapscenter och en i klassrummet.

Är ni intresserade av att delta så går det att läsa mer om programmet och anmäla sig via länken nedan. Det finns ett begränsat antal platser.

Hopp i havet – om havets ekosystem och andra program finns att anmäla sig till Marint kunskapscenters skolverksamhetssida https://www.smkc.se/skola?fbclid=IwAR3BR3XYzWYJItC3nKXEE2j-EH25TL7Pgm1UlKsv0umnS3BPCMNHqGBGnI8

Är du mer nyfiken på vad Pedagogiska kartor är finns det är läsa på Malmö Delar Pedagogiska kartor.

 

Turning Torso i Malmö.