Hur får vi syn på att luft är något?

Massor av såpbubblor i moln.

På Örtagårdsskolan har elever arbetat med att synliggöra luft. Genom ett undersökande arbetssätt, att få syn på luft, att luft rör sig, tar plats och väger något, har eleverna arbetat systematisk med att undersöka vad luft är och fått en modell för hur gas beskrivs via partikelmodellen.

Eleverna har dokumenterat sina upplevelser och upptäcketer med kamera. Den dokumentationen skapade underlag för nästa lektion. Genom samtal och diskussioner tränades eleverna i att kunna formulera sig i ord i relation till upplevelserna. Dessa samtal har varit grunden till egna texter, faktatexter och laborationsrapporter.

Är du nyfiken på hur de jobbade? Just nu finns materialet att hämta på Malmö stads hemsida.

Vad är luft?