“Hur lång tid ska digitaliseringen av skolan få ta?”

Elev ritar i ruta.

Intryck från konferensen Framtidens Lärande 2015.

Några av guldtrappans finalistkommuner hävdar, som så många andra, att IT i skolan idag blivit en ickefråga. Det finns inget om att diskutera, vi är redan där. Peter Parnes (Professor vid Luleå tekniska universitet) säger att detta ändå är en fråga han stöter på ofta. Frågan är varför? ”Hur lång tid ska digitaliseringen av skolan få ta?” (Agneta Hedenström)

Karin Nygårds (Guldäpplevinnare 2014) och Helena Kvarnsell (Guldäpplefinalist 2011) framtidspanar genom att inte framtidsspana utan anser att vi i skolan istället måste börja med att komma ifatt nutiden.

Helena är glad för t ex mattelyftet som för tillbaka yrkesverksamma, icke nyexade lärare till att läsa akademisk litteratur. Våga se på din egen och andras undervisning med kritiska ögon och öppna upp för diskussion. Det kan ju trots allt vara så att det en forskare pekar på angående barns lärande kan underlätta för dig i klassrummet alternativt ge belägg för något du redan gör. Karin önskar att lärare tar tillbaka kärnan i sitt yrke.

“Att våga bråka med egna och andras tankar driver utveckling.” (@LarsWalter69)

I en annan hörna av konferensen uttrycktes det så här.

En lärares uppgift är att undervisa. Och inte då bara begränsat till sin klass och sina elever. Utan även till kollegor. Vi är skyldiga att bidra till varandras lärande för genom det kollegiala lärandet kommer vi att kunna lyfta den svenska skolan?

Men det är också oron för att misslyckas och inte längre vara experten i klassrummet som hindrar pedagogernas utveckling.

“Keep calm and fail harder”, säger @ErikPedagog och menar att det är vårt senaste misstag som är den bästa läraren. Det är viktigt att skapa ett tillåtande klimat där det är tillåtet att misslyckas. Bästa sättet att göra det är så klart att låta sig själv misslyckas tillsammans med eleverna och visa på hur man hanterar och arbetar vidare utifrån det.

Det finns många tyckare i den svenska skoldebatten tyckte Runbacka skolor i Sollentuna. För att råda bot på det och höja pedagogers och elevers röster skapades hashtaggen #enskoldag. Elever och personal twittrar om vad som händer på skolan under en skoldag. Man kan skriva om allt från pedagogiska tankar till elevperspektiv på lektionsinnehåll. Samtidigt kan man diskutera sociala medier, netikett, opinionsbildning, demokrati etc. Läs mer i facebookgruppen och låna hashtaggen en dag till din skola!

Artiklar, intervjuer och föreläsningar från konferensen hittar du här.

Bild: Kickoff Meester App: Openingsscherm closeup av Waag Society CC BY NC SA