ICSEI: Expertstöd i klassrummet – något för oss?

Vantar i snö.
Har ni själva skapat er språkstrategi? Är det inte högt uppsatta tjänstemän och politiker som har bestämt innehållet?

Deltagare från Canada och USA  blev nog både förvånade och imponerade under vår Round Table presentation på ICSEI-konferensen i Ottawa.  Där beskrev jag tillsammans med Marie Sjöblom och Jens Ideland  hur språkutvecklingsnätverket på gymnasiet och Komvux arbetat fram språktutvecklingsstrategin  utifrån skolornas behov och forskning.

En fråga som diskuterades under vår presentation på ICSEI var hur vi kan få alla skolor och alla lärare med på båten. Är den bästa vägen goda exempel,  att framgångsrika skolor påverkar andra skolor att arbeta långsiktigt med språkstrategins mål: ”att få alla elever att utveckla ett bättre skolspråk i alla ämnen”? Eller är det skolinspektörer som beordrar insatser på skolor som inte visar upp tillräckligt  bra resultat?

I Ontario, en provins i Kanada med egen läroplan, har man nått fantastiska skolresultat genom att systematiskt samla in data på alla sk0lor på alla nivåer, vilket inkluderar varje enskild elev.  Datan är till för att upptäcka utvecklingsmöjligheter i undervisningen, inte för att ge pekpinnar till enskilda skolor eller lärare.  Analyserna resulterar i stöd till  lärare. Stödet är  utbildningssatsningar som ser ut på samma sätt i hela provinsen. Till exempel har man ett system med Instructional coaches, lärare som har genomgått specialistutbildningar inom olika områden, och som  arbetar tillsammans med lärare  i klassrummet för att stödja deras utveckling inom t ex språkutveckling och formativt lärande.

Under en av många huvudföreläsningar på ICSEI bad forskaren de 600 deltagarna (som representerade 40 länder) att tala om  vad de ansåg var den allra viktigaste förmågan hos eleverna. Svaret var inte oväntat. På första plats kom kritiskt tänkande, därefter läsförståelse och sedan uthållighet. Det om något borde sporra oss till att arbeta ihärdigt med språkutveckling i alla ämnen!

Eva Bringéus