Ingela Mastborn – Entreprenörsskap och personlig utveckling

Ingela Mastborn.

Ingela Mastborn ställer frågan – vad har entreprenöriellt lärande med kommunikation, coaching och personlig utveckling att göra? Låt oss anta att alla bär på en diamant. På vissa är den synlig direkt, hos andra glimtar den till ibland och på några ser man ingen alls. Men låt oss fortfarande tro på att alla bär på den där diamanten någonstans. Hur gör vi för att den ska komma fram och synas, eller rentav blänka? Ur läroplanen: “ ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”

Lyssna till Ingela på Pedagog Malmö Live! den 27 september.