Ingela Roxenby – Sociala Berättelser – teori och praktik

Porträtt av Ingela Roxenby.

Sociala berättelser är en metod som hjälper barnet att förstå och hantera sociala sammanhang bättre. Genom förförståelse och perspektivträning kan barn få en större inblick i hur andra människor tänker och agerar. Berättelserna är skrivna specifikt utifrån ett barns behov och förutsättningar. Det blir en teoretisk introduktion följt av praktiska övningar. Du kan ha med dig en färdig Social Berättelse därifrån som är klar att börja använda med ett barn dagen efter!

Lyssna till Ingela på Pedagog Malmö Live! den 27 september.