InnoCarnival Skåne 2014

Pappersstrimlor i papperskorg.

Hur kan spillmaterial och tankar om arkitektur bana väg för skapande och innovation? För elever på NA/NA och NA/MU-programmet i årskurs ett på  Malmö Latinskola blev det tydligt när de för några veckor sedan var med på en innovations och arkitekturworkshop på Medicon Village i Lund. Tillsammans med en NA-klass från Österports gymnasium i Ystad plockade ungdomarna fram sina entreprenöriella sidor och samarbetsvilja och skapade uppfinningar i hållbar utvecklingsanda.

Workshopen var startskottet och inspirationsdag för en kommande tävling som eleverna ska delta i. Den 13-15 november anordnas nämligen en mässa som går under namnet InnoCarnival Skåne 2014 i Malmö där olika tävlingsbidrag från olika unga människors innovativa idéer om hållbar utveckling ska presenteras. Uppfinningar som ska generera möjligheter för unga människor att vara med och påverka en mer hållbar framtid. Innovation står för en ny idé, något revolutionerande som är relevant och gångbart för samhället. Idén ska kunna förbättra samhället inom vilket ämne som helst. Det kan vara allt från en teknisk idé till något som kan förbättra det sociala klimatet i samhället.

Bakom workshopen stod arkitektfirman Withinwalls i Köpenhamn. Moa Liew, arkitekt, inledde dagen med att prata om innovation och vad dagen skulle ge inspiration till.

– Idag ska ni alla i olika grupper försöka komma på idéer som ni kan använda er av i tävlingen. Era färdiga bidrag kommer att ställas ut på mässan dit olika företag, riskkapitalister och branschorganisationer kommer för att titta på era alster.

InnoCarnival i undervisningen

Gunilla Håkansson, biologilärare på Malmö Latinskola och Maria Göransson, bibliotekarie och koordinator var med eleverna som stöd under dagen. För Gunilla var dagens innehåll något som eleverna ska fortsätta arbeta med under hennes lektioner och hon uppmanade eleverna att fotografera under dagen och spara alla sina anteckningar på Instagram. Klassen kommer längre fram att få ett uppdrag från miljöförvaltningen i Malmö där de ska få vara med och skapa lösningar som kan göra Malmö till en mer hållbar stad.

Förutom Moa Liews inledande ord fick eleverna lyssna till kollegan Christel Nisbeth som pratade om hur stor påverkan arkitektur och byggnader kan ha på människor och på deras sätt att leva. Christel menade att man kan visa makt med arkitektur och att olika material kan visa på skillnader mellan rika och fattiga. Hon gav också exempel på risker med arkitektur och tryckte på gröna idéer för att påverka människors beteende utifrån ett socialt hålbarhetsperspektiv kontra ekonomiskt och ekologiskt.

– Vi människor måste bete oss på ett visst sätt för att kunna spara på jorden, sa hon till eleverna.

Ika Jakse från Malmö Latinskola var en av eleverna som lyssnade engagerat och deltog med egna tankar och funderingar.

– Det här ska bli roligt, menade hon och tryckte på vikten av att ha med alla tre aspekter av hållbar utveckling när man arbetar med ett projekt.

Elever återskapar

Eleverna fick även träffa Carin Hemqvist från Återskapa, centrum för kreativt återbruk i Malmö, som presenterade olika spillmaterial och hur man kan tänka kring material och på vilka sätt det kan användas. Det material som hon presenterade fanns tillgängligt för eleverna att använda sig av under skapandeprocessen.

Ungdomarnas uppgift för dagen var att uppfinna och skapa utifrån spillmaterial, snabbt och utan att tänka för mycket. I olika grupper fick eleverna tio minuter på sig att skapa potentiella uppfinningar utifrån två bilder och spillmaterial. Därefter fick varje grupp två minuter på sig att presentera sin uppfinning med några korta ord. I slutet av dagen presenterade ungdomarna den idé som de brann mest för och som de kunde tänka sig att arbeta vidare som ett bidrag till tävlingen.

Moa Liew var noga med att poängtera att InnoCarnival Skåne 2014 är en tävling men att dagens uppfinnare ska inspirera varandra.

– Idag ska ni sprida kunskap och ta av varandra. Idag tänker ni inte konkurrens. Ni tänker istället intuitivt och fritt och ni plockar fram alla era helt nya galna idéer för att inspirera varandra. Ta hjälp av material och kom på nya idéer medan ni bygger. Det gör inget om ni har samma idé. De kommer ändå utvecklas olika.

Idéer och modeller

Den första uppgiften gick ut på att skapa något som kan användas inne i ett hus men som sitter utanför. Nästa uppgift var att skapa en möbel som ska kunna finnas på deras skolgård. Hela tiden skulle eleverna tänka hur de skulle kunna bete sig mer hållbart. De flesta grupperna kom snabbt igång med både diskussioner och gröna idéer. I en grupp diskuterade Fredrik, Lina, Jelena och Kawsar från Malmö Latinskola utifrån bilden av en skorsten på en fabrik hur järnvägsspår ska kunna leda vatten som vattnar blommor och genererar elektricitet. Hanna från Österports gymnasium i Ystad och Oda och Victoria från Malmö Latinskola utgick från bilder på julgranskulor och en regnig fönsterruta och funderade över hur vattenverk och energi kan bidra till julgransbelysning. Andra idéer som diskuterades mellan eleverna var bropelare med solceller och alternativa soptransporter.

Text: Marina Walker
Foto: Ina Alm