Internationellt intresse för Malmös arbete med nyanlända elever!

Inbjudan till språkcenter står på en skylt,

Tänk att något så exotiskt som studiehandledning och modersmålsundervisning gjort att många internationella gäster under våren hittat Skåne på kartan och styrt mot Malmö för att få veta mer om vårt arbete med nyanlända elever. Vi på Vägledning&Stöd har tagit emot och skapat ett lärorikt utbyte med både Holland, Frankrike och Norge. Utifrån olika perspektiv och varierad erfarenhet av arbete med nyanlända elever har vi tillsammans samlats runt en gemensam vision; att genom flerspråkighet i skolan jobba för inkludering. Att rätten till både modersmålsundervisning och studiehandledning är inskrivet i vår svenska skollag är unikt, vilket fångade deras uppmärksamhet. Likaså överraskades de alla när de fick höra om simundervisningen för nyanlända elever och att Malmö lånar ut burkinis till sina elever och lärare. En vision för Europa att ta efter!

Under besöken fick gästerna ta del av hela processen i arbetet med nyanlända elever. De tyckte det var intressant att höra om den första introduktionsperioden av kartläggning och delvis undervisning på Mottagningsenheten Mosaik, samt om utslussning till ordinarie skolor därefter, och hur vi på Vägledning&Stöd sedan stöttar de skolor som  tar emot. Likaså intresserade Språkcentralens interna arbete med kompetensutveckling för studiehandledare/modersmålslärare.

 

Många människor sitter runt ett bord.
Masterstuderande och deras lärare från Utrecht i Holland  var nöjda med sin heldag hos oss på Språkcentralen.

 

Stor publik vinkar mot kamera.
Blurrig bild, men det är stämningen vi vill åt. En fransk delegation på 75 personer är influgna från Paris med målet att inspireras i  integrationsarbetet!

Stor publik vinkar mot kamera.

Vi hade ett glädjefyllt utbyte med studiehandledare och modersmålslärare från ”Avdelingsleder for flerspråklig avdelning”, Stavanger, Norge som vill utveckla sitt arbete med nyanlända elever.

Våra gäster lämnade oss fyllda med inspiration och med förändringsarbete i sikte. Det var ett ömsesidigt lärande och vi i Malmö har stärkt vår vision kring flerspråkighet i skolan som en viktig pusselbit i inkluderingsarbete. Vi ser fram emot internationellt samarbete och växelverkan även i fortsättningen.- GO MALMO!

// Lisa, Elma, Johanna

Utvecklingssekreterare, Vägledning&Stöd, Språkcentralen

lisa.lundkvist@malmo.se, elma.radovac@malmo.se, johanna.soderlund@malmo.se