Jassim och Alaa – Din röst ska eka!

Din röst ska eka på svart bakgrund.

”Din Röst Ska EKA!” leds bland annat av Jassim Ahmadi som är skolkurator på Rosengårdsskolan. Syftet är att skapa välbefinnande, känsla av sammanhang samt stimulans inför skolan! Vi utgår ifrån Lgr 11, skollagen samt FNs barnkonvention i hur vi skall stimulera båda elever samt skolpersonal. I nuläget håller på att spela in en inspirationsfilm samt utveckla ett arbetsmaterial till filmen som vänder sig till grund- och gymnasieskolor. Arbetet förväntas vara klart hösten år 2015 då Vi kommer att komma ut till skolor och sätta igång motivationsarbetet.

Elever och personal som mår bra presterar bättre av sig i skolan, samtidigt som det förebygger kränkande behandling, psykisk ohälsa och annat som kan ligga till hinder för att eleverna på skolan inte uppnår sin fulla potential och blir sitt bästa!

Ämnen som kommer att beröras:
– Skapa stimulans och vision
– Hitta glöden i dig själv och eleven
– Förhållningssätt
– Självkänsla
– Social, emotionell och kunskapsutveckling: de hänger ihop!

Kom hit och få din röst att EKA!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går av stapeln den 29 september och du ser Jassim och Alaa på Pauliskolan kl 8.15-10.00.