Johanna Söderlund – Nyanländas lärande och skolvardag

Johanna Söderlund.

Jag heter Johanna Söderlund och är svenska som andraspråkslärare. I höstas fick jag uppgiften att tillsammans med vår specialpedagog starta upp en helt ny förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 5-9 på Apelgårdsskolan.
Mitt pass kommer handla om förberedelseklassens vardagliga arbete, om upplägg och utmaningar. Jag har en heltäckande bild av nyanlända från inskrivningsmöte till utslussning i vanlig klass, och detta delar jag gärna med mig av. Vi kommer att prata om elevernas dagliga scheman utifrån de tre benen förberedelseklass, ordinarie klass och studiehandledningen på modersmålet. Vi kommet att prata om vad vi jobbar med, samt hur vi jobbar språkutvecklande, åldersintegrerat och flerspråkigt. Vi kommer in på hur kartläggningarna används i vardagen. Dessutom ska det finnas tid för givande diskussion och era frågor. Arbetet i förberedelseklass är dynamiskt och givande! Jag hoppas att detta ska kännas under passet. Välkomna!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna till Johanna den 27 september!