Källkritik + genre = sant

Man håller fingrarna i kors bakom ryggen.
Bild från colourbox.com.

Känner ni till Sveriges minsta landskap? Det heter Östmanland och gränsar till Lappland och Norge. Googla själv, får du se! När du söker på ”Sveriges minsta landskap” är Östmanlands egen sida den femte träffen. Sidan är hembygdsföreningens försök att tillsammans med lokalt närings- och föreningsliv lyfta fram Sveriges minsta landskap som en attraktiv plats att besöka och leva i, skriver de.

Men Östmanland finns ju inte. Egentligen. I själva verket är både Östmanland och Sveriges minsta stad Borsholm rent och skärt hittepå.  Det är Årstaskolan i Stockholm med Josef Sahlin, lärare och skolbibliotekarie i spetsen, som skapat sidorna. De driver projektet Riktigt sant som handlar om källkritik. Genom att elever får skapa påhittade sidor där de strävar efter att maxa trovärdigheten lär de sig vad som kännetecknar genren, både vad gäller språk och form. Som en extra bonus lär eleverna sig att använda webbpubliceringsverktyg, som Wordpress. Dessutom kan andra elever (till exempel dina) utveckla sina källkritiska förmågor genom att genomskåda bluffen.

Den här kombinationen av källkritik och genreundervisning känns klockren och kan användas på många sätt i undervisningen. Kanske kan elever få skriva argumenterande texter där de till exempel driver en politisk fråga som inte finns?

Det är outtalade regler kring genre som gör att vi genomskådar bluffmejl om att vi måste uppdatera våra kortuppgifter hos Netflix. Det är någonting med språket, någonting med tonen, någonting med layouten. Att jobba explicit med detta, att klura på kännetecken, strukturer, regler, kategoriseringar och föreställningar i världen som vi normalt inte sätter ord på gör oss bättre förberedda för det komplexa medielandskap vi lever i. Tror jag.

Tack till deltagarna i Språknätverket på PI som tipsade om Riktigt sant!

Av: Lisa Bolin