Kan främlingsfientlighet förvandlas till poesi?

Text med vissa ord markerade med svart.

Som nybliven mediapedagog men också författare sedan flera år tycker jag att skrivfrämjandet är ett självklart sätt att arbeta läsfrämjande. Den som skriver och upplever språkets makt kommer också förstå vikten av att läsa. Att det skrivna ordet kan påverka, ge dig en röst i samhället har alltid varit min personliga drivkraft när jag själv skriver. Jag ville visa de elever jag arbetar med att man inte behöver skriva för sin skrivbordslåda, att det går att skriva för någonting större, även om man inte är vuxen än eller har några litterära kanaler. Vi började att arbeta med Black Out Poetry på gallrade romaner om kärlek från 80-talet. Black Out Poetry är ett enkelt sätt att få alla att känna: wow, jag kan skriva en dikt, eftersom orden redan finns där. Det enda eleven gör är att välja orden och skapa en egen dikt av den redan befintliga texten. Eleven använder den så kallade lånetekniken som alla konstnärer och författare gjort i alla tider. Vi lånar av varandra och skapar något nytt. Efter att eleven valt sina ord och skapat en dikt kan man stryka över resterande text med svart tusch. Men man kan också göra Black Out Poetry Art, delvis teckna eller måla omkring dikten.

Jag ville att eleverna i årskurs 6 skulle få testa på att göra konst av texten men istället för kärleksromaner skrev jag nu ut främlingsfientliga texter från rasistiska nyhetssajter. Uppgiften var att läsa texten och skapa en dikt som säger någonting annat. Det var ingen lätt uppgift men eleverna tog sig an den med stort allvar. Jag kände att de förstod att skrivandet nu befann sig på en annan nivå än när vi skrev kärleksdikter för vår egen skull. Det här handlar inte bara om oss. Utanför skolan finns ett samhälle som också innehåller mycket hat. Vad vill vi säga det hatet? Kan vi ta deras ord och skapa någonting nytt? Kan hatet, rasismen, bli poesi?

Ja. Det kunde den. Det kan den.

 

Här följer några dikter med nuvarande skisser från elevernas arbete. Nu pågår målningarna och tecknandet med bildläraren Johanna Rasch. Efteråt kommer vi att ha en Black Out Poetry Art Against Racism- utställning här på Rönnenskolan.

”Flyktingar
är
fortfarande
människor”

*

”folket samlas tillsammans
och
fyllt av
kärlek
innebär
att människors
samband
går vidare”

*

”Sverige
vill göra
flyktingar
till
ett problem
och
familjer
hamnar i en dödsspiral”

Text med vissa ord markerade. Text med vissa ord markerade. Text med vissa ord markerade med svart. Text med jordglob i tusch ritad på.