Karin vill synliggöra det fantastiska arbete som sker på Malmös skolbibliotek

Karin Ahlstedt springer.

För ungefär en månad sedan började Karin Ahlstedt som samordnande bibliotekarie på CPI i Malmö. I hennes nya tjänst ingår bl.a. att samordna nätverk av skolbibliotekarier och initiera och genomföra insatser för skolbiblioteken i Malmö stad. Hon tror på att sätta upp tydliga mål. Och enligt Karin är skolbiblioteksutveckling en av de viktigaste och mest omfattande frågorna. 

Karin Ahlstedt.– Det känns oerhört spännande och utmanande att börja på Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI. Jag har väldigt höga förväntningar både på jobbet och mig själv. Det ska bli väldigt roligt att få lyfta blicken och arbeta med inspiration och utveckling. Med tio års erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek tänker jag att jag har en ganska klar bild av vilka förväntningar som man kan ha på CPI och på vilket sätt CPI kan stötta skolbiblioteken, säger Karin och fortsätter:

– Arbetet inbjuder till stora möjligheter och utmaningar. Min förhoppning är att jag ska göra CPIs arbete mer synligt, men i första hand lyfta och synliggöra det fantastiska arbete som sker på Malmös skolbibliotek.

Bakgrund  

Karin började som skolbibliotekarie i Svedala. De senaste sju åren har hon funnits i Malmö och kommer senast från Heleneholms gymnasium. Tidigare har hon också arbetat som gymnasiebibliotekarie på både Malmö latinskola och Mediegymnasiet.

– Under hösten 2012 fick jag ett uppdrag från utbildningsförvaltningen att planera för sammanslagningen av de tre biblioteken på Heleneholm, Mediegymnasiet och Malmö latinskola. Sammanslagningsprojektet har jag fortsatt att arbeta med även när jag varit placerad på Heleneholm. Och min första månad här på CPI har jag även ägnat en hel del åt denna sammanslagning. Mer om detta kan man läsa i min blogg, säger Karin.

Mål

– I nästan allt jag tar mig för både privat och i jobbet sätter jag upp mål. Ju tydligare mål jag skapar, desto större chans har jag att nå dem. Det gäller att undvika att göra som jag alltid har gjort, annars kommer jag att få samma resultat som jag alltid har fått.

Karin berättar att på Malmö latinskolas bibliotek har de arbetat väldigt medvetet med måldokument och utvärdering. De har tagit fram egna mål, som är underordnade de allmänna. Och de har utformat handlingsplaner för att förverkliga målen som också synkroniseras mot skolans övergripande mål.

– Med de erfarenheter jag har av att arbeta målstyrt och med skolbibliotek hoppas jag kunna både inspirera och motivera biblioteksverksamheterna i Malmö stad.

Skolbiblioteksutveckling

För Karin är skolbiblioteksutveckling en av de mest omfattande och viktiga frågorna, något som ingår i allt arbete hon gör tillsammans med sina kollegor. Men hon poängterar att elevens lärande ska stå i fokus i skolbibliotekets utveckling. Samt att bibliotekets uppdrag tillsammans med skolan som helhet är att bidra till bl.a. läslust, lust att lära och informationshantering. Dessutom betonar hon vikten av de fysiska, riktiga mötena mellan elever och bibliotekarie. 

– Skolbiblioteken måste bli bättre på att formulera tydliga mål och synliggöra sin verksamhet. Och det är viktigt att målen kommuniceras och visualiseras. Från skolbibliotekets sida måste man alltså visa upp vad man gör och på vilket sätt det man gör bidrar till elevens lärande, säger Karin och fortsätter:

– Det är även självklart med kompetent personal och god bemanning. Det är viktigt att man sätter fokus på skolbiblioteket som funktion och inte låser sig vid det fysiska rummet. Den digitala tekniken har förändrat medielandskapet och har öppnat upp för en mängd möjligheter att tillgängliggöra en mångfald av material och tjänster.

Karin Ahlstedt springer.Inspiration och löpning

Karins stora passion är löpning. Löpningen ger henne energi, gör henne stark, frisk och lycklig. Och hon berättar att hon springer allt mellan 40-80 km i veckan.

Det som inspirerar och motiverar Karin är utmaningar och utveckling. Hon gillar när det är lite svårt och när man får pressa sig till det yttersta.

– Det gäller både för mitt jobb och för min träning, säger Karin och fortsätter:

– Jag är en mästare på att hitta luckor i vardagen där jag kan lägga in ett löppass. Det innebär visserligen att jag vissa morgnar får sticka ut klockan 05.00 när alla andra sover. Men mest av allt älskar jag backintervaller. Drömmen är att springa New York Marathon och kanske att någon gång bli en ”järnman”, men det ligger långt i framtiden, avslutar en leende Karin.

Text och foto: Sara Arildsson